Aftaler

Her kan du orientere dig om gældende aftaler.

Moderniseringsstyrelsen varetager aftalerne i Statens Indkøbsprogram.
Aftalerne i Statens Indkøbsprogram er forpligtende for statslige institutioner.
Desuden varetager Moderniseringsstyrelsen en række øvrige fællesstatslige aftaler som ikke er forpligtende for de statslige institutioner.

Statens Indkøbsprogram

Aftalerne i Statens Indkøbsprogram vedrører det fællesstatslige indkøb af varer og tjenesteydelser, der bruges af alle institutioner på tværs af ministerområder. Det inkluderer eksempelvis kuglepenne, computere, vagtservice, rengøring mv. 

Her finder du alle aftalerne i Statens Indkøbsprogram

 

Aftaler i Statens Indkøbsprogram

AIA/ADK aftalen
AV-udstyr (SKI aftale 50.70)
Computer
Datakommunikation
Flytteydelser
Forbrugsstoffer og datatilbehør
Hjemmearbejdspladser (SKI aftale 50.47)
Hotelophold i Danmark
Konferencefaciliteter
Kontorartikler
Kontormaskiner, multifunktionsmaskiner (SKI aftale 02.12)
Kontormaskiner, printere (SKI aftale 02.12)
Kontormøbler
Kontrolcentral
Managementkonsulentaftalen
Netværkskomponenter
Outplacement
Papir i ark (SKI aftale 50.55)
Projektlederkursus
Rejsebureauydelser
Rengøring
Rengørings- og forbrugsartikler
Server
Sikkerhedssoftware
Sikkerhedssoftware til mobile enheder
Storage
Tablets
Telefoni og mobilt bredbånd (SKI aftale 50.48)
Trykkeri,- print- og kopiydelser
Vagt


Øvrige aftaler

De øvrige fællesstatslige aftaler, som ikke er forpligtende for de statslige institutioner, herunder aftalen om indkøb af advokatydelser. 

Aftalen begrænser ikke statens ret til selv at løse juridiske opgaver. Derudover giver aftalen mulighed for at anvende andre advokater end Kammeradvokaten.

Øvrige aftaler

Indkøb af advokatydelser


Overdragelse til SKI

Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) overtager løbende udbud og drift af nogle af aftalerne i Statens Indkøbsprogram, i takt med at aftalerne genudbydes.

Hent oversigt over Statens Indkøbsprograms aftalers overgang til SKI

Hvor skal du købe ind de kommende år_juli2018.pdf

Se SKI's aftaleliste på ski.dk 

Hent pressemeddelelsen og læs mere om overdragelsen til SKI