Advokatydelser

Det er de enkelte statslige institutioner, der selv tilrettelægger, hvordan juridiske opgaver skal løses.

Løsning af juridiske opgaver i staten

Ved varetagelsen af juridiske opgaver er det vigtigt, at staten har fokus på at sikre den rette balance mellem at anvende interne juridiske kompetencer, få rådgivning fra andre myndigheder med kompetencer på området og indkøbe eksterne juridiske ydelser.

Et flertal i Retsudvalget har i Beretning B14 af 21. februar 2013 udtalt, at det er afgørende, at staten får den bedst mulige juridiske rådgivning, repræsenteres bedst muligt ved domstolene, og at det sker til den rigtige pris. I forbindelse med indkøb af juridiske ydelser finder Retsudvalget, at en ordning, hvor statens advokatopgaver som udgangspunkt løses af ét advokatfirma, indebærer visse fordele for staten. Flertallet vurderer derfor, at Kammeradvokatordningen grundlæggende bør opretholdes.

Den seneste aftale med Kammeradvokaten er indgået på baggrund af Retsudvalgets beretning og understøtter de statslige institutioner i at tilrettelægge og styre køb af juridiske opgaver ved Kammeradvokaten på en effektiv og gennemsigtig måde. Derudover giver aftalen mulighed for at anvende andre advokater end Kammeradvokaten.

Kammeradvokataftalen begrænser ikke statens ret til selv at løse juridiske opgaver.

Alle henvendelser vedrørende løsning af juridiske opgaver, indkøb af juridiske ydelser og kontrakten med Kammeradvokaten kan rettes til .