Brug af egne juridiske kompetencer

Kammeradvokataftalen begrænser ikke statens ret til selv at varetage juridiske opgaver, herunder til at give møde i forbindelse med retssager.

Statslige institutioner bør derfor altid overveje, om juridiske opgaver bedst kan løses af interne juridiske kompetencer eller ved bistand fra andre myndigheder med kompetencer på området.

Besluttes det, at et samlet sagsområde, som tidligere har været varetaget af Kammeradvokaten, fremover som hovedregel skal løses af egne ansatte, og at man som en konsekvens heraf ophører med at gøre brug af Kammeradvokaten, vil der være tale om en ændring af statens indkøbsstrategi. Ændringer i indkøbsstrategien skal varsles med løbende år plus et år. Det er finansministeriet, der i henhold til aftalen kan varsle Kammeradvokaten om ændringer i indkøbsstrategien.

Spørgsmål i forbindelse med hjemtagelse af juridiske opgaver kan sendes til .

Det anbefales, at de enkelte institutioner udarbejder egne vejledninger, og strategisk tager stilling til, hvordan juridiske opgaver bedst løses, og hvornår evt. eksterne advokater bør involveres. 

Klik på linket 'Vejledning for køb af juridiske ydelser udarbejdet af Bygningsstyrelsen' i infoboksen til højre for at se et eksempel på en vejledning for køb af juridiske ydelser.