Historik om Kammeradvokataftalen

Aftalen om en kammeradvokatordning hviler på en aftale helt tilbage fra 1936. Aftalen er blevet fornyet flere gange, senest 1. januar 2015.

Du kan læse mere om aftalens historik under gennemgang af Kammeradvokatordningen.

Med den nye aftale er Kammeradvokatens årsberetning afløst af Moderniseringsstyrelsens opgørelse over statens forbrug af Kammeradvokaten.

Se opgørelser over statens forbrug af Kammeradvokaten.

De tidligere kvalitative tilfredshedsundersøgelse er nu afløst af en kvantitativ undersøgelse, så resultaterne baserer sig på besvarelser fra mere end 600 statslige indkøbere af juridiske tjenesteydelser.

Læs mere om den seneste tilfredshedsmåling af Kammeradvokataftalen.