Tilfredshedsundersøgelser af kammeradvokatordningen

Der er i perioden maj-august 2011 blevet gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt de største statslige brugere af kammeradvokatordningen.

Der er i 2007 og 2009 foretaget en tilsvarende kundetilfredshedsanalyse.

I 2011 omfattede undersøgelsen 39 af Kammeradvokatens kunder mod 36 i 2009 og 12 i 2007. 72 % af de interviewede er således gengangere. 11 institutioner deltager for første gang. I forhold til undersøgelsen i 2009 er der noteret en stigning i antallet af institutioner, der valgte at stille med 2 eller flere deltagere til interviewet. Det vurderes ikke, at det har nogen betydning for sammenligningen af resultaterne fra de 2 analyser.

Jævnlige tilfredshedsundersøgelser er for os i Moderniseringsstyrelsen et led i tilsynet med Kammeradvokatens virksomhed, og for Kammeradvokaten indgår undersøgelserne i den løbende udvikling af advokatfirmaets ydelser.

Design og omfang af denne analyse er direkte sammenlignelig med den tilsvarende kundetilfredshedsanalyse foretaget i 2009, hvorfor de to undersøgelser er umiddelbart sammenlignelige.

Læs hele kundetilfredshedsundersøgelsen fra 2011 (pdf)

Læs hele kundetilfredshedsundersøgelsen fra 2009 (pdf)

Læs hele kundetilfredshedsundersøgelsen fra 2007 (pdf)

Resultaterne - helt kort

Kundernes tilfredshed med kammeradvokatordningen er fortsat meget høj. Der er få generelle forbedringspotentialer og opmærksomhedspunkter. Alle kunderne understreger, at det drejer sig om justeringer af et i forvejen meget professionelt og velfungerende samarbejde.

Kunderne udtrykker stor tilfredshed med alle væsentlige facetter af samarbejdet, som det fungerer i dag. Meget få har egentlige klagepunkter. Egentlig utilfredshed knytter sig som regel til en atypisk håndtering af enkeltsager, og kunderne understreger, at der er tale om særtilfælde, der er langt fra det generelle indtryk.

Kunderne værdsætter at blive spurgt og har konstruktive forslag til, hvordan samarbejdet kan videreudvikles. En del af de kunder, der har deltaget i 2009-undersøgelsen, udtrykker stor tilfredshed med de initiativer og den udvikling, som firmaet igangsatte på den baggrund.

Sammenligning med 2009

I undersøgelsen indgik en kvantitativ vurdering af samarbejdet med Kammeradvokaten. De forskellige spørgsmål blev vurderet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer et meget utilfredsstillende niveau, 3 et acceptabelt niveau og 5 et særdeles tilfredsstillende niveau. Resultater fra undersøgelserne i 2009 og i 2011 fremgår af nedenstående figur.