Kammeradvokataftalen

Kammeradvokaten er primær leverandør af advokatydelser til de statslige institutioner.

Aftalen med Kammeradvokaten trådte i kraft 1. januar 2015. Kammeradvokaten er primær leverandør af advokatydelser til de statslige institutioner og som følge heraf underlagt forsyningspligt og en forpligtelse til ikke at føre sager mod statslige institutioner.

Kontrakten giver endvidere staten mulighed for at udnytte de tværgående faglige synergier, der følger af, at statens advokatopgaver som udgangspunkt løses samme sted. Kontrakten skal således understøtte, at der sker en tværgående vidensopbygning med det formål, at kvaliteten og effektiviteten i opgaveløsningen er høj. Derudover skal kontrakten bidrage til ensartethed i sagsbehandlingen til gavn for retssikkerheden.

For at sikre en tværstatslig videndeling har Moderniseringsstyrelsen og Kammeradvokaten bl.a. oprettet en Videnportal.

Læs mere om Videnportalen

Med henblik på at sikre gennemsigtighed bliver der afregnet efter medgået tid og til faste timepriser for fire definerede personalekategorier. En gennemsigtig indkøbsproces understøttes endvidere af aftalens værktøjer i form af salæroverslag, statusrapporter og månedsafregning. Sammen med den faste timepris er det muligt at kvalificere forbruget på den konkrete sag og på den baggrund drøfte tidsforbruget eller bemandingen med Kammeradvokaten.

Aftalens værktøjer lægger således op til, at indkøberen i samarbejde med Kammeradvokaten tilrettelægger og afvikler sagen effektivt og omkostningsbevidst.