Tilfredshed med Kammeradvokataftalen

I april og maj måned 2016 blev der gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse af Kammeradvokataftalen og med Kammeradvokaten.

Moderniseringsstyrelsen og Kammeradvokaten har i samarbejde med Rambøll i april og maj måned 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse af Kammeradvokataftalen og med Kammeradvokaten.

Den gennemsnitlige tilfredshed med samarbejdet med kammeradvokaten ligger alt i alt på 4,3. På tværs af undersøgelsen vurderes særligt kvaliteten af kammeradvokatens arbejde samt samarbejdsrelationen højt.

I hvor høj grad værktøjerne i den nye aftale øger gennemsigtigheden, i forhold til at vurdere balancen mellem pris og kvalitet, vurderes lavest med et gennemsnit på 3,1. Analyserne indikerer dog, at der er en positiv sammenhæng mellem i hvor høj grad aftalens nye værktøjer anvendes og tilfredsheden med disse værktøjer.

Der er generelt opbakning til Videndatabasen, således svarer 89 pct. af de adspurgte, at den i nogen grad, høj grad eller i meget høj grad vil kunne anvendes i det daglige arbejde.

Hent rapporten med brugertilfredshedsundersøgelsens resultater (pdf)

Læs mere om tidligere tilfredshedsundersøgelser under historik