Nemmere adgang til at bruge anden advokat i enkeltsager

Kammeradvokataftalen er ændret, så det fremover er den enkelte statslige institution selv, der tager stilling til, om det i en konkret sag er relevant at bruge anden advokat. Moderniseringsstyrelsen skal fremover alene orienteres.

Overdragelse af vurderingen om brug af anden advokat i enkeltsager

I de situationer hvor en statslig institution vurderer, at der er behov for at anvende en ekstern advokat med henblik på at løse en juridisk opgave, skal der tages stilling til, hvilken ekstern leverandør som skal bistå med opgaven.

Det er fremover den enkelte statslige institution, der selv skal vurdere, om grundlaget for at bruge en anden advokat end Kammeradvokaten er til stede i en konkret sag.

Kriterier for at bruge en anden advokat end Kammeradvokaten

Det er muligt at anvende andre advokater end Kammeradvokaten i de tilfælde, hvor de tværgående faglige synergier, som ligger til grund for en samlet ordning, ikke gør sig gældende med særlig vægt.

Det beror på en konkret vurdering, om de tværgående faglige synergier gør sig gældende med særlig vægt. Ved vurderingen kan bl.a. indgå overvejelser om tvær-statslig indsigt, politisk indsigt og ensartet sagsbehandling.

Sund konkurrence og markedsindsigt

Det er vigtigt, at de statslige institutioner løbende forholder sig aktivt til indkøb af ekstern juridisk bistand.

Ved at anvende andre advokater i enkeltsager, hvor det er hensigtsmæssigt og de tværgående faglige synergier i Kammeradvokataftalen ikke gør sig gældende med særlig vægt, kan der skabes en sund konkurrence.

Det er samtidig muligt for de statslige institutioner at få indsigt i

  • markedsudviklingen,
  • markedspriserne,
  • kompetencerne i markedet,
  • eventuelle geografiske hensyn og
  • tendenser i forhold til ydelser og services

Derved får den enkelte institution og staten samlet set et bedre grundlag for at købe den rette faglige kvalitet til den bedst mulige pris.

Fremtidig orienteringsforpligtelse

De statslige institutioner er fremover alene forpligtet til at orientere Moderniseringsstyrelsen ved brug af anden advokat end Kammeradvokaten. Orientering kan ske ved at skrive til .

Der vil blive udarbejdet vejledning i anledning af ændringen.