Rådgivning og sparring

Moderniseringsstyrelsen har blandt andet til opgave at understøtte de statslige institutioner i en effektiv tilrettelæggelse af de juridiske opgaver i staten.

Moderniseringsstyrelsen har til opgave at understøtte de statslige institutioner i en effektiv tilrettelæggelse af de juridiske opgaver i staten og således understøtte, at de statslige institutioner strategisk tager stilling til, om en opgave bedst løses ved brug af egne juridiske ressourcer, eller om ekstern advokat skal involveres og i givet fald, hvilken advokat der skal anvendes.

Der arbejdes blandt andet for at øge gennemsigtigheden ved indkøb af juridiske tjenesteydelser for derved understøtte muligheden for at prioritere og sikre en effektiv tilrettelæggelse af løsning af juridiske opgaver.

Du kan kontakte os, hvis I overvejer at ændre indkøbsstrategi, at bruge en anden advokat end Kammeradvokaten, eller hvis I overvejer at løse juridiske opgaver inden for egen organisation. Du kan også kontakte os, hvis du har spørgsmål til kontrakten med Kammeradvokaten eller til et konkret indkøb af juridiske tjenesteydelser.

Alle henvendelser vedrørende indkøb af juridiske tjenesteydelser og kontrakten med Kammeradvokaten kan rettes til .