Spørgsmål og svar

Her finder du ofte stillede spørgsmål om indkøb af advokatydelser.

Er der nogen formelle krav, jeg skal opfylde, når jeg sender en sag til Kammeradvokaten?

Nej. Det vigtigste er, at du beskriver opgaven og dine forventninger, så Kammeradvokaten bliver i stand til at udarbejde en aftalebekræftelse og lave et salæroverslag.

Hvad gør jeg, når jeg modtager aftalebekræftelse, salæroverslag og statusrapport?

Når du modtager materiale fra Kammeradvokaten, er det vigtigt, at du sikrer dig:

  • at bekræftelsen svarer til det, som I har aftalt.
  • at salæroverslaget og det estimerede tidsforbrug lyder rimeligt i forhold til det arbejde, som skal udføres.
  • at der ikke er noget uventet i den statusrapport, som du har modtaget.

Svarer det ikke til, hvad du havde forventet, bør du tage en drøftelse med den kontaktperson hos Kammeradvokaten, som er på sagen, så I sikrer jer, at I får afstemt jeres forventninger – både til sagens forløb og til den pris, som du skal betale for Kammeradvokatens behandling af sagen.