Betingelser for at anvende anden advokat

De statslige institutioner vurderer selv, om betingelserne for at anvende en anden advokat er til stede.

Der er tale om en konkret vurdering i hver enkelt sag. Ved vurderingen skal der tages stilling til, hvorvidt tværgående faglige synergier gør sig gældende med særlig vægt.

Vurderingen af de tværgående faglige synergier

Ifølge Kammeradvokataftalen kan kunderne anvende andre advokater end Kammeradvokaten, hvor de tværgående faglige synergier, som ligger til grund for en samlet ordning, ikke gør sig gældende med særlig vægt.

Det beror på en konkret vurdering, om de tværgående faglige synergier, som ligger til grund for Kammeradvokatordningen, gør sig gældende med særlig vægt.

Ved vurderingen kan blandt andet indgå overvejelser om, hvorvidt den konkrete opgave i særlig grad forudsætter:

  • tværstatslig indsigt,
  • indsigt i staten som politisk organisation og/eller
  • hensyn til ensartet sagsbehandling inden for et sagsområde eller
  • hensyn på tværs af sagsområder.

Der kan i den enkelte sag være brug for denne tværgående viden, hvilket i så fald vil indikere, at betingelserne for at anvende anden advokat ikke er til stede.

Den enkelte sag kan også være afgørende i forhold til at sikre Kammeradvokatens fortsatte kendskab til staten som helhed, hvilket ligeledes vil indikere at betingelserne for at bruge anden advokat ikke er til stede. Det bør derfor overvejes, om brug af anden advokat i den konkrete sag får betydning i forhold til tværgående viden i beslægtede sager.

Spørgsmål vedrørende brug af anden advokat

Har du brug for rådgivning eller sparring i forbindelse med indkøb af juridiske tjenesteydelser, herunder brug af anden advokat, er du velkommen til at kontakte os på .