Eksempler på brug af anden advokat

Det er fremover de statslige institutioner selv, der vurderer, om grundlaget for at anvende anden advokat er til stede.

Nedenfor er oplistet en række eksempler på sager, hvor der anvendes anden advokat end Kammeradvokaten.

Case 1

I forbindelse med en udbudssag er der brug for en advokat med særlig indsigt inden for en specifik branche. Der er således brug for en særlig kombinationen af juridisk og teknisk viden, som Kammeradvokaten ikke er i besiddelse af.

Case 2

Staten er sagsøgt i en retssag med flere sagsøgte. En af de andre sagsøgte har allerede antaget en advokat. Det vurderes, at de sagsøgte har fælles interesser, og derfor indgår de sagsøgte en aftale om at have fælles advokatrepræsentation.

Case 3

Der er brug for advokatbistand inden for et juridisk område, hvor Kammeradvokaten ikke har den fornødne ekspertviden. Det vurderes, at det samlet set vil være en fordel at anvende en advokat med særlig viden inden for området.

Case 4

I forbindelse med en sag, der vedrører en ejendomsretlig problemstilling, hvor den ejendom, der er strid om, er beliggende i Jylland, vurderes det, at det samlet set vil være en fordel, både i forhold til pris og kompetencer, at anvende en advokat med lokalkendskab.

Case 5

På baggrund af en ønske om indsigt i markedet, herunder priser og services, inviteres flere advokater til at give et tilbud på løsning af en standard udbudssag.

Øvrige sager

Det skal bemærkes, at anden advokat altid skal anvendes i tilfælde af Kammeradvokatens inhabilitet.

Anden advokat kan endvidere frit anvendes i forbindelse med undervisning, ved udførelse af juridiske undersøgelser eller opgaver, som udføres på baggrund af andre landes ret.