Praktik ved brug af anden advokat

Der er særligt to forhold, som indkøberen skal være opmærksom på ved brug af anden advokat.

Ved brug af anden advokat er der særligt to forhold, som indkøberen skal være opmærksom på:

  • at bruge korrekt indkøbskategori ved kontering af indkøbet
  • at orientere Moderniseringsstyrelsen om indkøbet

Indkøbskategori ved kontering af indkøbet

Moderniseringsstyrelsen udarbejder en årlig opgørelse over statens forbrug af Kammeradvokaten og brug af anden advokat. Opgørelsen over brug af anden advokat sker på baggrund af institutionernes registrering af indkøbskategori.

I forbindelse med indkøb af juridiske tjenesteydelser kan der anvendes 2 indkøbskategorier:

  • 4020 – Kammeradvokaten
  • 4025 – Anden advokat

Det er derfor afgørende, at der ved kontering anvendes de rigtige indkøbskategorier.

Definition af juridisk rådgivning og ”anden advokat”

Juridisk ydelse defineres som juridisk rådgivning i bred forstand, herunder udarbejdelse af juridiske responsa, bistand i forbindelse med udbud, kontrakter og forhandlinger samt rådgivning i forbindelse med konkrete juridiske problemstillinger og naturligvis bistand ved retssagsførelse.

Det bemærkes, at kategorien ”anden advokat” skal forstås i bred forstand. Kategorien indeholder således alle former for juridiske tjenesteydelser uanset om den juridiske ydelse indkøbes hos en advokat eller hos en juridisk konsulent.

Såfremt der modtages fakturaer, hvor det er uklart, om det mest retvisende skal kategoriseres som en konsulentydelse eller som en juridisk ydelse, kan henvendelse rettes til .

Orientering til Moderniseringsstyrelsen om brug af anden advokat

Opgørelse over antal sager hos anden advokat sker på baggrund af orienteringen til Moderniseringsstyrelsen. Orienteringen kan ske ved at sende en mail til med angivelse af den valgte advokat og en kort beskrivelse af sagen.

På baggrund af orienteringen opgør Moderniseringsstyrelsen antallet af sager, hvor staten bruger anden advokat end Kammeradvokaten.

Spørgsmål vedrørende brug af anden advokat

Har du brug for rådgivning eller sparring i forbindelse med indkøb af juridiske tjenesteydelser, herunder brug af anden advokat, er du velkommen til at kontakte os på .