Vejledning for indkøb af juridiske tjenesteydelser

Vejledningen har til formål at understøtte, at indkøb af juridisk bistand er fagligt velbegrundet, nødvendigt og økonomisk effektivt. Den kan anvendes uanset om købet foretages hos Kammeradvokaten eller hos andet advokatfirma.

Vejledningen tager udgangspunkt i indkøbets fire faser: forberedelse, bestilling, sagsstyring og evaluering og afslutning. Vejledningen henvender sig til dig, som skal indkøbe juridiske tjenesteydelser – eller overvejer at gøre det – uanset omfanget af den ydelse, du overvejer at indkøbe.

Vejledningen beskriver de væsentligste elementer i Kammeradvokataftalen, herunder hvordan man tilslutter sig aftalen, og hvilke muligheder der er for hjemtage sager eller for at bruge anden advokat.

Til vejledningen hører en række bilag, der giver eksempler på Kammeradvokataftalens værktøjer, og en oversigt over de forskellige sagskoder Kammeradvokaten inddeler ydelserne i ved afregning.

Har du brug for yderligere viden, kan du tilmelde dig kursus om indkøb af juridiske tjenesteydelser, der afholdes to gange årligt, eller bestille et oplæg f.eks. til afdelingsmøde eller erfa-møder.

Læs mere om mulighederne for kursus eller oplæg om advokatydelser

Har du konkrete spørgsmål til vejledningen kan du også kontakte os på .

Det anbefales, at de enkelte institutioner udarbejder egne vejledninger og strategisk tager stilling til brugen af Kammeradvokaten.

Klik på linket 'Hent vejledning for køb af juridiske ydelser udarbejdet af Bygningsstyrelsen' i boksen Eksempler på egne vejledninger til højre for at se et eksempel på en vejledning for køb af juridiske ydelser.

Klik på linket 'Hent rejsevejledning udarbejdet af Ankestyrelsen og Kammeradvokaten' i boksen Eksempler på egne vejledninger for at se et eksempel på en vejledning om refusion af rejseudgifter.

Rådgivning og sparring

Læs mere om rådgivning og sparring om indkøb af juridiske tjenesteydelser