Bestillingsapplikationen

Indkøb på Hotelaftalen og Trykkeriaftalen foregår primært via Moderniseringsstyrelsens bestillingsapplikation.

Bestillingsapplikationen er et prisoversigts værktøj, som kan give dig klarhed over, hvem du kan kontakte for booking af hotel og trykkeri. Priserne på disse aftaler fremgår udelukkende i bestillingsapplikationen. Booking af hotel og trykkeri foregår altså ikke igennem selve bestillingsapplikationen.

Der er en begrænsning på filstørrelsen for vedhæftninger. Du kan uploade en komprimeret fil og eventuelt eftersende filen i fuld opløsning til den vindende leverandør uden for Bestillingsapplikationen. Du skal anvende Bestillingsapplikationen til at udvælge den billigste leverandør.

Anmod om login

Du kan anmode om login til applikationen ved at sende en e-mail til med

  • Navn og stilling
  • E-mail og telefonnummer (og evt. øvrige kontaktinformationer)
  • Navn, adresse og EAN nr. på den institution du repræsenterer
  • Angiv i emnefeltet i e-mailen: "Login til bestillingsapplikationen"

Bemærk! Anmodning om login til bestillingsapplikationen skal sendes fra din arbejdsmail, og ikke din personlige e-mailadresse.

For selvejende institutioner, kommuner, regioner, Nationalbanken, Folketinget, Grønlands Selvstyre og Færøernes hjemmestyre gælder, at pågældende institution skal være part på den aftale, institutionen ønsker at bestille på via applikationen. Læs mere om hvem der er part på hvilke aftaler her.

Vilkår for anvendelse af fortroligt materiale

Oplysninger, der ligger bag login-beskyttelsen, er i vid udstrækning af fortrolig kommerciel karakter. Login er dermed primært tiltænkt den indkøbsansvarlige ved institutionen.

Ved anmodning om og brug af login til siderne, forpligter brugeren sig til at behandle oplysningerne under hensyn til den fortrolige kommercielle karakter, herunder skal oplysningerne udelukkende bruges til at understøtte institutionens indkøb og må ikke videregives til 3. part.

Problemer med dit login

Såfremt du oplever problemer med dit login så tjek først følgende:

  • Husk at der skelnes mellem både små og store bogstaver i både brugernavn og password
  • Husk desuden at tjekke om du medtager eventuelle mellemrum, hvis du kopierer dine loginoplysninger ind

Såfremt ovenstående ikke hjælper, eller at du oplever andre problemer med bestillingsapplikationen, skal du kontakte