Glidende overgang til facility management

Indkøb

De statslige institutioner samler fremover facility management i én løsning hos Bygningsstyrelsen. Alt imens samarbejder Bygningsstyrelsen og Moderniseringsstyrelsen om at sikre en glidende overgang.

Den 5. april 2019 kunne Bygningsstyrelsen offentliggøre indgåelsen af kontrakten om 1. bølge af løsningen med ISS, som dermed overtager al rengøring, kantinedrift og bygningsvedligeholdelse mm. for 22 statslige institutioner.

Du kan læse mere om ubuddet her.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan facility management håndteres i forhold til de statslige indkøbsaftaler.

Facility management-løsningens betydning for indkøbere i staten

De omfattede institutioner kan fremover nøjes med én leverandør, der løser alle opgaver inden for bl.a. rengøring, kantinedrift, affaldshåndtering, vagtordning og bygningsvedligeholdelse.

I Bygningsstyrelsens aftale er det indarbejdet, at facility management-leverandørerne først vil erstatte leverandørerne på de overlappende aftaler i Statens Indkøbsprogram pr. 1. januar 2020.

Kunder, der er omfattet af 1. bølge, vil således kunne forlænge deres leveringsaftaler frem til 31.12.2019. Dette giver mulighed for en flydende overgang for kunder, som i dag benytter de statslige indkøbsaftaler.

Kunder, der ikke er omfattet i 1. bølge, vil fortsat kunne bruge Statens Indkøbs aftaler, indtil 2. og 3. bølge gennemføres af Bygningsstyrelsen. Bygningsstyrelsen er for tiden ved at forberede 2. bølge af løsningen. Det er dog stadig uafklaret, hvilke konkrete institutioner der er omfattet 2. bølge, men Bygningsstyrelsen forventer at kunne melde nærmere ud i løbet af sommeren 2019. Denne udmelding vil fremgå af Bygningsstyrelsens hjemmeside

Statens Indkøb genudbyder aftaler inden for facility management-området

Statens Indkøb er lige nu i færd med at genudbyde en række aftaler inden for facility management-området, således at kunder, der ikke er omfattet i 1. bølge, fortsat vil være aftaledækket:

  •         Rengørings- og forbrugsartikler
  •         Rengøring
  •         Vagt
  •         Flytteydelser
  •         AIA/ADK

Moderniseringsstyrelsen og Bygningsstyrelsen har koordineret sortimentet, således at kunder på Statens Indkøbs aftale ikke vil mangle varer eller services, når de overgår til facility management.

Statens Indkøb besvarer gerne på spørgsmål angående overgangen til den fællesstatslige facility managementløsning. Henvendelser kan rettes til eller telefonisk ved at ringe til 3055 0791.