E-handel på fælles indkøbsaftaler

Det er enkelt, effektivt og overskueligt at e-handle på en række fælles indkøbsaftaler i Statens Indkøbsprogram. Og fra 1. marts 2020 bliver det også et krav til statens institutioner. Stadigt flere benytter e-handelssystemet IndFak, der giver et fuldstændigt overblik.

Når du som offentlig indkøber e-handler computere, skriveborde og kuglepenne på vores fælles indkøbsaftaler i Statens Indkøbsprogram, opnår du en meget effektiv indkøbsproces, hvor der er helt styr på bestillinger, betalinger og fakturaer.

En analyse har faktisk vist, at langt størstedelen af offentlige myndigheders samlede ressourceforbrug til udbud og indkøb går med at bestille og betale for varer og tjenesteydelser. Med andre ord; e-handel sparer tid, penge og ressourcer, som du og din institution kan bruge bedre på andre kerneopgaver.

Krav om at e-handle på fælles indkøbsaftaler

Fra den 1. marts 2020 bliver e-handel ikke bare et godt tilvalg, men et krav til de statslige institutioner. Her træder et nyt cirkulære i kraft, der forpligter institutionerne til at e-handle på en række udvalgte indkøbsaftaler. Foreløbigt gælder det følgende aftaler i Statens Indkøbsprogram:

  • Computere og it-tilbehør
  • Tablets
  • Internetforbindelser
  • Tele og Data
  • Kontorartikler
  • AV-udstyr

Indkøbscirkulæret understøtter, at de statslige institutioner har fokus på e-handel, før Erhvervsstyrelsen i 2. halvår af 2020 ventes at fremlægge et lovforslag om, at der skal e-handles med den offentlige sektor på udvalgte indkøbskategorier.

Du kan allerede nu finde Cirkulære om indkøb i staten på retsinformation.dk

E-handelssystemet IndFak kan løse opgaven

For at sikre, at det er enkelt, effektivt og overskueligt at e-handle på de fælles indkøbsaftaler, har vi i Moderniseringsstyrelsen udviklet et indkøbsmodul til IndFak, som stadigt flere statslige institutioner har taget i brug.

Inden udgangen af 2019 har indkøbere på ministerområder, der anvender IndFak, været på workshops, der gør dem klar til at e-handle på de fælles indkøbsaftaler.

Læs mere om, hvordan du får implementeret statens e-handelssystem, IndFak.

Vi arbejder i øjeblikket på en vejledning, der fortæller, hvordan du i praksis e-handler på de udvalgte fælles indkøbsaftaler.