Forpligtede kunder

Som forpligtet kunde skal du købe ind på aftalerne i Statens Indkøbsprogram og overholde den statslige indkøbskaskade

Forpligtede kunder

Alle indkøbere for statslige institutioner er ifølge cirkulære om indkøb i staten forpligtede til:

  • At anvende de centralt koordinerede aftaler (Statens Indkøbsprogram). 
  • At få afdækket sit indkøbsbehov efter den statslige kaskademodel.
  • At anvende de elektroniske bestillingsmuligheder, der understøttes af leverandørerne på nærmere angivne indkøbsaftaler.

Klik her og se en oversigt over, hvilke indkøbsaftaler du kan e-handle på.

Læs mere om de gældende indkøbsaftaler.

Den statslige indkøbskaskade

Den statslige indkøbskaskade har til formål at sikre en effektivisering af statslige indkøb. Alle statslige institutioner er forpligtede til at købe ind på allerede eksisterende aftaler, og i en bestemt rækkefølge.

Du skal sikre at få dækket dit indkøbsbehov i følgende prioriterede rækkefølge:

  1. Forpligtende centralt koordinerede aftaler (Statens Indkøbsprogram)
  2. Frivillige centralt koordinerede aftaler eller frivillige SKI-aftaler
  3. Egne aftaler

Hvis du er i tvivl om du kan eller skal bruge de statslige aftaler kan du kontakte Statens Indkøb i Moderniseringsstyrelsen på