Pligt til anvendelse af e-handel

E-handel skal anvendes ved alle indkøb i det omfang det er muligt fx gennem IndFak.

E-handel skal anvendes ved alle indkøb i det omfang det er muligt.

IndFak er et fælles e-handelssystem, som Moderniseringsstyrelsen stiller til rådighed for de statslige institutioner. IndFak understøtter hele indkøbsprocessen, fra indkøb til fakturahåndtering.  

Læs mere om hvordan du får adgang til statens e-handelssystem IndFak