Pligt til registrering af indkøbsdata

Indkøbsdata skal registreres centralt hos Moderniseringsstyrelsen. Som statslig indkøber skal du sikre at Moderniseringsstyrelsen kvartalsvist har indkøbsdata fra de centralt koordinerede aftaler tilgængeligt.

Formålet med registreringen er:

  • Opfølgning på anvendelsen af de centralt koordinerede aftaler
  • Beregning af ministeriernes compliance (anvendelse) på aftalerne Complianceopgørelser udsendes kvartalsvis til ministerierne
  • Forberedelse af udbud af nye centralt koordinerede aftaler

Manuel indsendelse af data skal ske til . Ministerier, der løbende giver data via SKS, behøver ikke aktivt at godkende trækket fra SKS for hvert kvartal.