Forpligtede kunder

Som forpligtet kunde skal du købe ind på aftalerne i Statens Indkøbsprogram.

Alle indkøbere for statslige institutioner er ifølge cirkulære om indkøb i staten forpligtede til:

 • At anvende de centralt koordinerede aftaler (Statens Indkøbsprogram) 
 • At få afdækket sit indkøbsbehov efter den statslige kaskademodel
 • At rapportere indkøbsdata til Moderniseringsstyrelsen hvert kvartal
 • At anvende e-handel, hvor det er muligt og økonomisk fordelagtigt

Centralt koordinerede aftaler

Læs mere om indkøbsaftalerne

Den statslige indkøbskaskade

Den statslige indkøbskaskade har til formål at sikre en effektivisering af statslige indkøb. Alle statslige institutioner er forpligtede til at købe ind på allerede eksisterende aftaler, og i en bestemt rækkefølge.

Du skal sikre at få dækket dit indkøbsbehov i følgende prioriterede rækkefølge:

 1. Forpligtende centralt koordinerede aftaler (Statens Indkøbsprogram)
 2. Frivillige centralt koordinerede aftaler eller frivillige SKI-aftaler
 3. Egne aftaler

Registrering af indkøbsdata

Indkøbsdata skal registreres. Du skal sikre at Moderniseringsstyrelsen kvartalsvist har indkøbsdata fra de centralt koordinerede aftaler tilgængeligt.

Formålet med registreringen er:

 • Opfølgning på anvendelsen af de centralt koordinerede aftaler
 • Beregning af ministeriernes compliance (anvendelse) på aftalerne Complianceopgørelser udsendes kvartalsvis til ministerierne
 • Forberedelse af udbud af nye centralt koordinerede aftaler

Frister for manuel indsendelse af data eller forbehold over for data i SKS:

 • 4. kvartal 2016: 20. februar 2018

Manuel indsendelse af data skal ske til inden for ovenstående frister. Ministerier, der løbende giver data via SKS, behøver ikke aktivt at godkende trækket fra SKS for hvert kvartal.

Hent liste over indkøbskategorierne (xlsx)

Hent liste over leverandører med CVR-numre på de fælles statslige indkøbsaftaler (xlsx)

E-handel

E-handel skal anvendes ved alle indkøb i det omfang det er muligt.

IndFak er et fælles e-handelssystem, som Moderniseringsstyrelsen stiller til rådighed for de statslige institutioner. IndFak understøtter hele indkøbsprocessen, fra indkøb til fakturahåndtering.  

Læs mere om hvordan du får adgang til statens e-handelssystem IndFak

Indkøbspolitik

De overordnede linjer for organiseringen af det fællesstatslige og tværministerielle indkøb fastlægges og evalueres løbende af regeringen i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen og andre interessenter.

Strategi for intelligent offentligt indkøb opstiller 7 principper til forbedringer (pdf)

Statens Indkøbspolitik udlægger mål og krav i den indkøbspolitiske dagsorden (pdf)

Cirkulære om indkøb i staten på retsinformation.dk

Cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2017 (pdf)

Cirkulæreskrivelse om nye centralt koordinerede indkøbsaftaler på retsinformation.dk