Indkøbskategorier

Indkøbsdata skal registreres og sendes til Moderniseringsstyrelsen kvartalsvis.

Hent oversigten over indkøbskategorierne (xlsx)

Hent oversigten over leverandørerne - med CVR nr. (xlsx)