Frivillige kunder

Som frivillig kunde skal du være opmærksom på, at du skal være part på den enkelte aftale i Statens Indkøbsprogram, for at kunne købe ind på aftalen.

Følgende offentlige institutioner er frivillige kunder:

 • Kommuner
 • Regioner
 • Folketinget
 • Danmarks Nationalbank
 • Dansk Institut for Internationale Studier
 • Institut for Menneskerettigheder
 • Grønlands Selvstyre
 • Færøernes Hjemmestyre
 • Selvejende institutioner (universiter, gymnasier, folkehøjskoler mv.)

Se hvilke offentlige institutioner der er part på hvilke aftaler (xlsx)

Selvejende institutioner

Her kan du se hvilke selvejende institutioner, der er part i de enkelte faser. 

Faser er udbudsrunder, fx 11. fase er udbud afholdt i 2016, og hvor tildelte aftaler trådte i kraft den 1. januar 2017.

Det er ikke muligt at blive part på en afsluttet udbudsrunde.

Hvis du ønsker at blive part i næste udbudsrunde, skal du kontakte din koncernindkøbere.

Find din koncernindkøber 

Hent oversigt over hvilke aftaler der indgår i hvilke faser (pdf) 

Tilmeldingsprocedure for frivillige kunder

Frivillige kunder skal tilmelde sig de aftaler, som de er part på, for at kunne købe ind på dem. Tilmelding er midlertid udfaset fra og med 11. fase af Statens Indkøbsprogram. Nedenfor kan du læs mere om kravene for tilmelding.

Tilmeldingsprocedure

Tilmeldingen foregår ved, at kunden udfylder skemaet i den pågældende aftales Bilag 7 samt et tilhørende Excel-ark. Tilmeldingen forpligter ikke. Det vil sige, at det er frivilligt for kunden at købe ind på aftalen efter tilmelding.

De relevante aftaler er oplistet nedenfor med link til de enkelte aftalers Bilag 7 og tilhørende Excel-ark navngivet Skema:

Kunden indsender herefter det udfyldte Bilag 7 og tilhørende Excel-ark pr. e-mail til med emnet indeholdende navn på aftalen (fx. ”Tilmelding til Datakommunikationsaftalen”).

Herefter vil kunden modtage en e-mail med en bekræftelse fra Statens Indkøb på, at kunden er tilmeldt den ønskede aftale. Såfremt kunden ønsker adgang til aftalen med henblik på at foretage et konkret køb, skal kunden anmode om log in pr. e-mail til .

Det bemærkes, at frivillige kunder ikke skal tilmelde sig for at kunne foretage indkøb på følgende aftaler:

 •        Konferenceaftalen
 •        AIA/ADK aftalen
 •        Flytteydelser
 •        Kontorartikler
 •        Kontormøbler
 •        Kontrolcentral
 •        Netværkskomponenter
 •        Rengørings- og forbrugsartikler

Det skyldes, at tilmelding kun er nødvendig for indkøb på aftaler fra 8.-10. fase i Statens Indkøbsprogram, idet tilmelding er udfaset fra og med 11. fase i Statens Indkøbsprogram.