Konsekvenser af Atea-dommen

Retten i Glostrup har den 27. juni 2018 fundet Atea A/S skyldig i overtrædelse af straffeloven i den såkaldte Atea-sag. Atea A/S har den 28. juni 2018 oplyst, at Atea A/S ikke vil anke dommen. Ankefristen udløber den 11. juli 2018.

Moderniseringsstyrelsen har anmodet Kammeradvokaten om at gennemgå en redegørelse og dokumentation, der er modtaget fra Atea A/S, og Moderniseringsstyrelsen vil på den baggrund sammen med Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) vurdere, hvilke konsekvenser dommen skal have for det fremtidige forhold til Atea A/S.

På baggrund af dommen opfordrer Moderniseringsstyrelsen til, at de fællesstatslige rammeaftaler med Atea A/S sættes i bero.

Det vil sige, at Moderniseringsstyrelsen opfordrer alle kunder på de fællesstatslige aftaler til at afvente Moderniseringsstyrelsens og SKI’s vurdering af konsekvenserne af dommen, før man foretager køb hos Atea A/S på de fællesstatslige aftaler.

Har en kunde et uopsætteligt behov for at købe en ydelse på en kontrakt, hvor Atea A/S er leverandør, opfordrer Moderniseringsstyrelsen til, at kunden gør købet betinget, således at kunden om nødvendigt kan hæve købet, hvis det på baggrund af Atea A/S’ redegørelse vurderes, at Atea A/S ikke har taget de fornødne initiativer.

Moderniseringsstyrelsen har til brug herfor udarbejdet:

  1. Skabelon til betinget indkøb
  2. Vejledning i anvendelse af skabelonen (pdf)

Hvis det er nødvendigt at gennemføre miniudbud på rammeaftaler, hvor Atea A/S er leverandør, skal Atea A/S inviteres med til miniudbuddet i overensstemmelse med rammeaftalens bestemmelser.

Tildeling af leveranceaftale til Atea A/S efter miniudbud forudsætter selfcleaning, hvis dommen mod Atea A/S bliver endelig, jf. udbudslovens § 151, stk. 3. Dette fremgår af de pågældende rammeaftaler. § 151, stk. 3 gælder ikke i forbindelse med rammeaftaler, der er indgået på grundlag af det tidligere udbudsdirektiv.

Moderniseringsstyrelsen opfordrer til, at kunderne ikke afslutter en selfcleaningprocedure, før Moderniseringsstyrelsen og SKI har vurderet konsekvenserne af dommen for de fællesstatslige rammeaftaler.

Kunderne bedes orientere Moderniseringsstyrelsen, hvis kunderne har eller planlægger at iværksætte procedurer, der vil kunne omfatte selfcleaning af Atea A/S.

Moderniseringsstyrelsen anmoder i øvrigt om at blive orienteret, hvis kunderne gennemfører eller agter at gennemføre selvstændige udbud eller miniudbud uden for de fællesstatslige rammeaftaler, hvor Atea A/S byder eller forventes at ville byde, og hvor selfcleaning derfor kan blive aktuel.

Moderniseringsstyrelsen vil stille Moderniseringsstyrelsens vurdering af Atea A/S redegørelse til rådighed for kunderne, når den foreligger.

Denne side vil blive opdateret, når der er nyt i sagen.

 

Moderniseringsstyrelsen har udsendt følgende nyheder i forbindelse med dommen:

28-06-2018: Konsekvenser af Atea-dommen

05-07-2018: Redegørelse fra Atea om Atea-sagen