Konsekvenser af Atea-sagen

Retten i Glostrup har den 27. juni 2018 fundet Atea A/S skyldig i overtrædelse af straffeloven i den såkaldte Atea-sag. Dommen er nu endelig.

I juli 2018 har Atea A/S endvidere accepteret et bødeforlæg på 3 mio. kr., i den del af Atea-sagen, der kaldes it-udstyrssagen, hvorfor denne del af sagen sluttes uden at skulle i retten.

Moderniseringsstyrelsen har anmodet Kammeradvokaten om at gennemgå en redegørelse og dokumentation, der er modtaget fra Atea A/S. Kammeradvokaten har over sommeren arbejdet på sagen og løbende stillet en række uddybende spørgsmål og bedt om supplerende oplysninger fra Atea A/S.

På baggrund af Kammeradvokatens vurdering vil SKI og Moderniseringsstyrelsen tage stilling til sagens betydning for Atea A/S som fremtidig leverandør til det offentlige på SKI og Moderniseringsstyrelsens aftaler.

Der er tale om et omfattende materiale, som skal gennemgås grundigt. Moderniseringsstyrelsen og SKI kan derfor endnu ikke sige, hvornår Moderniseringsstyrelsen og SKI kan melde en endelig vurdering ud.

Moderniseringsstyrelsen opfordrer fortsat til, at de fællesstatslige rammeaftaler med Atea A/S sættes i bero.

Det vil sige, at Moderniseringsstyrelsen opfordrer alle kunder på de fællesstatslige aftaler til at afvente Moderniseringsstyrelsens og SKI’s vurdering af konsekvenserne af dommen, før man foretager køb hos Atea A/S på de fællesstatslige aftaler.

Har en kunde et uopsætteligt behov for at købe en ydelse på en kontrakt, hvor Atea A/S er leverandør, opfordrer Moderniseringsstyrelsen til, at kunden gør købet betinget, således at kunden om nødvendigt kan hæve købet, hvis det på baggrund af Atea A/S’ redegørelse vurderes, at Atea A/S ikke har taget de fornødne initiativer.

Moderniseringsstyrelsen har til brug herfor udarbejdet:

  1. Skabelon til betinget indkøb (docx)
  2. Vejledning i anvendelse af skabelonen (pdf)

Hvis det er nødvendigt at gennemføre miniudbud på rammeaftaler, hvor Atea A/S er leverandør, skal Atea A/S inviteres med til miniudbuddet i overensstemmelse med rammeaftalens bestemmelser.

Tildeling af leveranceaftale til Atea A/S efter miniudbud forudsætter selfcleaning, hvis dommen mod Atea A/S bliver endelig, jf. udbudslovens § 151, stk. 3. Dette fremgår af de pågældende rammeaftaler. § 151, stk. 3 gælder ikke i forbindelse med rammeaftaler, der er indgået på grundlag af det tidligere udbudsdirektiv.

Moderniseringsstyrelsen opfordrer til, at kunderne ikke afslutter en selfcleaningprocedure, før Moderniseringsstyrelsen og SKI har vurderet konsekvenserne af dommen for de fællesstatslige rammeaftaler.

Kunderne bedes orientere Moderniseringsstyrelsen, hvis kunderne har eller planlægger at iværksætte procedurer, der vil kunne omfatte selfcleaning af Atea A/S.

Moderniseringsstyrelsen anmoder i øvrigt om at blive orienteret, hvis kunderne gennemfører eller agter at gennemføre selvstændige udbud eller miniudbud uden for de fællesstatslige rammeaftaler, hvor Atea A/S byder eller forventes at ville byde, og hvor selfcleaning derfor kan blive aktuel.

Moderniseringsstyrelsen vil stille Moderniseringsstyrelsens vurdering af Atea A/S redegørelse til rådighed for kunderne, når den foreligger.

Moderniseringsstyrelsen har udsendt følgende nyheder i forbindelse med dommen:

28-06-2018: Konsekvenser af Atea-dommen

05-07-2018: Redegørelse fra Atea om Atea-sagen

09-08-2018: Kammeradvokaten gransker redegørelse fra Atea

Atea har den 16. juli 2018 fremsendt et tillæg til den dokumentation af pålidelighed inkl. bilag 1-23, som fremgår af nyheden af 5. juli 2018:

Denne side vil blive opdateret, når der er nyt i sagen.