Om Statens Indkøb

Den offentlige sektor køber hvert år ind for ca 300 mia. kr. Et effektivt offentligt indkøb er derfor en væsentlig brik i udviklingen af velfærdssamfundet og har stor betydning for borgere, virksomheder og offentlige institutioner.

Et effektivt offentligt indkøb

Regeringen lancerede den 2. juni 2017 indkøbsudspillet Klogere indkøb, mere velfærd i forbindelse med Sammenhængsreformen.

Hovedinitiativerne i udspillet skal hjælpe med at organisere og styre det offentlige indkøb på smartere måder og indfri potentialerne ved mere samarbejde. 

Der lægges blandt andet op til:

  • Fælles mål for det offentlige indkøb og styrkelse af fællesoffentlige indkøbsaftaler
  • Flere tværgående indkøb mellem kommuner og regioner på sundhedsområdet
  • Større anvendelsen af e-handel i alle dele af den offentlige sektor
  • Fortsættelse af det igangværende arbejde med fællesstatsligt indkøb og administration af standardsoftware

Læs regeringens udspil 'Klogere indkøb, mere velfærd' på fm.dk

Læs om Sammenhængsreformen og indkøb på tværs af den offentlige sektor

Indkøb i tal

Moderniseringsstyrelsen varetager den løbende drift og udvikling af regeringens indkøbspolitiske dagsorden.

Læs mere om statens samlede indkøb

Arbejdet med effektivt offentligt indkøb 

Statens Indkøbsprogram blev oprettet i 2006 på baggrund af en undersøgelse, der viste et betydeligt forbedringspotentiale ved at effektivisere det statslige indkøb. 

Effektivisering af det fællesstatslige og tværministerielle indkøb vedrører indkøb af varer og ydelser, der bruges af alle institutioner på tværs af ministerområder. Det inkluderer eksempelvis kuglepenne og papir, computere og anden IT, vagtservice, rengøring mv.

Principperne for effektiviseringen er:

  • Standardisering: Færre forskellige typer af indkøb
  • Koordinering: Varekøb samles på færre leverandører
  • Forpligtelse: De statslige institutioner skal benytte de indgåede indkøbsaftaler

Statens Indkøbsprogram involverer og forpligter hele staten.

Fordelene ved et effektivt offentligt indkøb 

Hovedformålet med effektiviseringen af det fællesstatslige og tværministerielle indkøb er at sikre at offentlige institutioner kan købe de produkter og ydelser, de har brug for, så nemt og så billigt som muligt. På den måde spares både økonomiske og menneskelige ressourcer, og det er med til at sikre den nødvendige kapacitet til institutionernes kerneopgaver.

Fordelene ved effektiviseringen af det fællesstatslige og tværministerielle indkøb er:

  • Pris og kvalitet: Der opnås stordriftsfordele og derigennem sikres det at institutionerne får opfyldt deres behov til priser der er væsentligt lavere end detailpriserne
  • Bæredygtige aftaler: Der stilles krav til arbejdstagerforhold, miljøhensyn, energieffektivitet, samfundsansvar (CSR) mv. for alle varer og ydelser på aftalerne
  • Mindre administration: Udbudspligten afløftes fra de enkelte institutioner, så de ikke skal bruge ressourcer på at forberede og gennemføre deres egne udbud

Samlet set betyder effektiviseringen at der spares mange millioner i den offentlige sektor hvert år. Det er penge som kan bruges til den fortsatte udvikling af velfærdssamfundet.