Jonas, chefkonsulent

Jonas har arbejdet i Moderniseringsstyrelsen siden november 2015 og er chefkonsulent i Kontor for Økonomisystemer. Han er uddannet kandidat i udvikling og internationale forhold fra Aalborg Universitet.

Hvad er dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er projektleder for det kommende fællesstatslige budgetsystem. Systemet skal bl.a. automatisere og optimere en række manuelle arbejdsgange og kvalitetssikre data ved at disse lagres i én central database. Det er et stort strategisk it-projekt med et budget på næsten 100 millioner kroner. Fra idé til færdig leverance strækker projektet sig over 6 år, og jeg har indtil videre været med i 1,5 år.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

Min rolle er lidt som en tusindekunstners og ikke mange dage er ens. Projektet indeholder fx forberedelse og gennemførelse af et udbud, forhandlinger med leverandører og oplæg til det politiske niveau, der godkender budgetrammen. Der er i øjeblikket 6 fuldtidsmedarbejdere i projektgruppen, og vi samarbejder med kollegaer på tværs af Finansministeriet. Som hovedregel handler min dag rigtig meget om folk og at få interesser til at mødes.

Hvordan har du udviklet dine kompetencer i Moderniseringsstyrelsen?

Det er et fantastisk sted at blive oplært i embedsmandsrollen. Projektet har snitflader til det politiske niveau, og det har givet mig erfaring i at håndtere forskellige interesser og at få de nødvendige bevillinger igennem. Som generalist bliver jeg også udfordret på min viden om it og budgetlægning. Her bliver jeg løbende stærkere.

Hvad kan du særlig godt lide ved at arbejde i Moderniseringsstyrelsen?

Moderniseringsstyrelsen er et meget fagligt hus, og alle leverer input af meget høj kvalitet. Det gør samarbejdet spændende. Jeg nyder min projektrolle, fordi den er så alsidig, og jeg får mulighed for at prøve mig selv af. Og så gør det bestemt ikke noget, at adressen er god. Styrelsen ligger midt i København, hvor der er gode cafeer og frokoststeder i nærheden.

Hvad vil du sige til én, der overvejer at søge job i Moderniseringsstyrelsen?

Sætter man faglighed højt, så er styrelsen et godt sted at søge ind. Jeg har aldrig haft så dygtige ledere, chefer og kollegaer, og jeg synes ellers jeg har været godt omkring fra både den private sektor over staten til FN-systemet. Jeg føler mig meget privilegeret over at være en del af dette miljø. Dagene er ikke altid konfliktfrie, men alle er interesserede i at finde den bedste faglige løsning.

Hvilket resultat i Moderniseringsstyrelsen er du mest stolt over, du har opnået indtil videre?

Det har været en hård fødsel at få udbuddet gennemført. Det har været en konsensus-øvelse, hvor det faglige og det politiske skulle spille sammen med regler og procedurer. Jeg har været mere diplomat end sagsbehandler i denne proces, og jeg er derfor særlig stolt over leverandøraftalen.

Hvad har overrasket dig mest ved at arbejde i Moderniseringsstyrelsen?

Hvor meget faglig integritet betyder for folk. Der er en tro på, at vi skal gøre det rigtige og ikke det hurtige og lette. Selvom vi har travlt. Det kan jeg godt lide.

Hvad synes du, er det mest spændende ved dit arbejde?

Variationen i opgaverne er det mest spændende, og projektet er udfordrende og frustrerende på samme tid. Det er et godt paradoks. Jeg er hele tiden i udvikling, og opgaverne skifter alt efter projektets faser.