PLUS

Program for ledelsesudvikling i Staten

Uanset om du er på vej til dit første lederjob eller er et erfarent direktionsmedlem, kan vi hjælpe dig med at udvikle dig som leder. Med fokus på helhedsorientering, nytænkning, refleksion og handlekraft tilbyder PLUS-programmet ledelsesudviklingsforløb til ledere på tværs af staten.

Læs mere om Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS)

Ledelse

God offentlig ledelse er afgørende for at skabe værdi for borgerne.

God ledelse sætter retning og skaber motivation.

God ledelse handler om at skabe balance mellem udvikling og stabilitet. 

Ledelse er en balancekunst, der kræver handlekraft, refleksion, nytænkning og helhedsorientering.

Vi har brug for dygtige ledere til at lede driften og engagere medarbejderne.

Vi har brug for nærværende ledere, der afsætter tid til refleksion og formår at omsætte ny viden til handling.

Strategisk styring

Strategisk styring er med til at sikre, at de statslige institutioner er effektive og leverer resultater til gavn for borgere og virksomheder.

Læs mere om strategisk styring

Effektiv styring af driften

En effektiv styring af driften muliggør bedre udnyttelse af ressourcerne og er med til at optimere den faglige styring af kerneopgaverne.

Læs mere om driftsstyring

Ledelsesinformation

Ledelsesinformation er med til at sikre, at ledere kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Læs mere om Ledelsesinformation

Tværstatslig benchmarking

Benchmarking er et redskab til understøttelse af enkelt og værdiskabende styring i statslige institutioner.

Læs mere om tværstatslig benchmarking

Nyheder om ledelse