PLUS

Tværstatslige ledelsesudviklingsforløb

Uanset om du er på vej til dit første lederjob eller er et erfarent direktionsmedlem, kan vi hjælpe dig med at udvikle dig som leder og flytte dig i retning af mere helhedsorientering, nytænkning, refleksion og handlekraft samtidig med, at du får et fantastisk netværk af chefkollegaer i staten.

Læs mere om Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS)

Ledelse

Ledelse gør en stor forskel for værdiskabelsen i de offentlige myndigheder og institutioner. Vi har brug for dygtige ledere i staten til at sætte retning, lede driften, engagere medarbejderne, tænke nyt om løsning af kerneopgaven og til at oversætte de politiske intentioner til konkrete forandringer i praksis. Det kræver engagerede og nærværende ledere med blik for styring som en central del af ledelsesopgaven.

 

Strategisk styring

Strategisk styring er med til at sikre, at de statslige institutioner er effektive og leverer resultater til gavn for borgere og virksomheder.

Læs mere om strategisk styring

Effektiv styring af driften

En effektiv styring af driften muliggør bedre udnyttelse af ressourcerne og er med til at optimere den faglige styring af kerneopgaverne.

Læs mere om driftsstyring

Ledelsesinformation

Ledelsesinformation er med til at sikre, at ledere kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Læs mere om Ledelsesinformation

Præstationsledelse

En systematisk tilgang til præstationsledelse sikrer, at både medarbejdere og ledere løbende udvikler sig, og at deres arbejdsindsats bedst muligt understøtter arbejdspladsens kerneopgave.

Læs mere om Præstationsledelse

Tværstatslig benchmarking

Benchmarking er et redskab til understøttelse af enkelt og værdiskabende styring i statslige institutioner.

Læs mere om tværstatslig benchmarking

Nyheder om ledelse