Årshjul for enkel og værdiskabende styring

"Visualisering af årshjul for enkel og værdiskabende styring"

Årshjulet for enkel og værdiskabende styring sammentænker strategi, økonomi og HR og tydeliggør de styringsmæssige gevinster, din institution kan opnå ved at tænke på tværs af de administrative processer.

Hvad er et årshjul for enkel og værdiskabende styring?

Mange statslige institutioner har ét årshjul for økonomi, ét for strategi og ét for HR. Men de fleste får ikke sammentænkt de administrative processer på tværs af de tre områder. Årshjulet for enkel og værdiskabende styring samler de administrative processer for økonomi, strategi og HR i ét årshjul.

Et sammentænkt årshjul tydeliggør de interne afhængigheder, der er (eller bør være) mellem de administrative processer henover året for strategi, økonomi og HR. Det handler fx om, at ledelsen bør foretage strategiske prioriteringer for året, inden budgetprocessen opstartes, så budgettet afspejler strategien.

Få værktøj til at udarbejde din institutions årshjul

For at inspirere din institution i arbejdet med at udvikle et sammentænkt årshjul har Moderniseringsstyrelsen lavet publikationen ’Inspiration til årshjul for enkel og værdiskabende styring’. Heri finder du også et excel-baseret årshjulsværktøj, som din institution kan bruge til at udvikle jeres eget årshjul.

Læs ’Inspiration til årshjul for enkel og værdiskabende styring’ (pdf)

Hent årshjulsværktøjet