Ledelsesugen

Staten, KL og Danske Regioner er i forbindelse med aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor blevet enige om i fællesskab at sætte et særligt fokus på offentlig ledelse i uge 44 frem til 2020. Her vil offentlige ledere på tværs af sektorer, lederforeninger, meningsdannere, forskere m.fl. drøfte ledelse. Her på siden kan du læse om kommende arrangementer og aktiviteter før-under-efter ledelsesugen.

Hvorfor en ledelsesuge om offentlig ledelse

Ledelsesugen skal inspirere, skabe anledninger til debat og understøtte dialogen om offentlig ledelse på tværs af ledelsesniveauer, sektorer og fagområder. Den gode debat om ledelse, som blev i gangsat med Ledelseskommissionens anbefalinger skal foresættes og fastholdes.

I løbet af Ledelsesugen deles praksiserfaringer i relevante fora, trends diskuteres, analyser offentliggøres, der gøres status og der sættes fokus på, hvordan offentlig ledelse kan udvikle sig yderligere.

Udpeget Ledelsesambassadør vil bidrage og holde gang i debatten

Der udpeges årligt frem til 2021 en ledelsesambassadør til at holde gang i og bidrage til denne debat og til at fremhæve de gode eksempler på ledelse. For 2019 -2020 er Dorthe Crüger udpeget som ledelsesambassadør.