Erfarne ledere i staten

Et forløb for den erfarne leder, der ønsker at styrke egen lederrolle og ledelsesstil, strategisk opgaveløsning, sammenhæng og koordination.

Målgruppen for forløbet for erfarne ledere

Målgruppen for forløbet er erfarne ledere på kontorchefniveau (eller tilsvarende) med personaleansvar for medarbejdere, og som har mindst fem års anciennitet i lederrollen. Ved personaleansvar forstås blandt andet, at lederen er ansvarlig for at afholde medarbejderudviklingssamtaler, sygefraværssamtaler og lignende.

Indhold og læringsmål

Forløbet for erfarne ledere sigter ligesom alle andre forløb under Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS) på at udvikle lederne i retning af mere:

  • Helhedsorientering
  • Nytænkning
  • Handlekraft
  • Refleksion

Målet med forløbet er, deltagerne efter forløbet:

  • sætter spørgsmålstegn ved og udfordrer sine overbevisninger om egne styrker og svagheder samt rutiner.
  • trækker på sit netværk/læringsgruppe og bruger tid på refleksion over ledelse.
  • igangsætter nye tiltag på baggrund af ny inspiration og fastholder initiativerne med henblik på at skabe konkrete resultater.
  • har god forståelse for, hvilken betydning forandringsprocesser kan have og er i stand til at arbejde med medarbejder-, team- og kulturudvikling.
  • har bedre blik for og kompetence til at samarbejde med øvrige statslige institutioner.
  • ser sig selv som rollemodel på eget niveau og er klar til at træde frem blandt sideordnede og tage et større ansvar.

Varighed og pris

Forløbet består af kick off, fire moduler af 2-3 dages varighed, afslutningsdag samt sparringssamtaler.

Deltagerprisen er inkl. udgifter til ophold og forplejning 57.500 kr. (ekskl. moms).