Statslig ledelse på direktionsniveau

""

Ambitiøst ledelsesudviklingsforløb for afdelingschefer, vicedirektører og andre statslige ledere med tilsvarende ledelsesansvar.

Målgruppe og formål

Forløbet retter sig mod afdelingschefer, direktionsmedlemmer og andre statslige ledere med et tilsvarende ledelsesansvar og er en del af det samlede Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS).

Forløbet har særligt fokus på det at være leder af ledere og at indgå i en ledergruppe på direktionsniveau. Formålet med ledelsesudviklingsforløbet er derudover at dygtiggøre lederne i:

  • at tænke og agere helhedsorienteret
  • at udvise handlekraft – dvs. træffe beslutninger, eksekvere og følge op
  • at reflektere, herunder over egne styrker og udviklingspunkter i den aktuelle kontekst
  • at nytænke på det personlige niveau, det organisatoriske niveau og det samfundsmæssige niveau

Forløbets indhold og form

Forløbet adresserer ledelsesudfordringer ud fra fire perspektiver: De personlige, organisatoriske, samfundsmæssige og eksistentielle perspektiver.

Der er tale om et praksisnært forløb, hvor læringen kobles til aktuelle udfordringer og aktuel organisatorisk kontekst. Læringen foregår i fire læringsrum: et individuelt (1:1 coaching og egne refleksioner), i makkerpar, i mindre læringsgrupper og i plenum.

Som en del af forløbet vil deltagerne få lavet en personprofil (Myers Briggs Type Indicator-profil (MBTI-II)) og en 360 graders adfærdsprofil (Leadership Versatility Index (LVI)). Deltagerne vil også arbejde med at udforme et personligt ledelsesgrundlag med inspiration fra Ledelseskommissionen.