Ny Leder i Staten

Ledelsesudviklingsforløb som hjælper nye ledere til at træde fuldt ind i ledelsesrollen, trives i den og blive mere effektive ledere samtidig med, at de får et netværk af chefkollegaer i staten.

Målgruppen for Ny Leder i Staten

Målgruppen for forløbet er ledere på kontorchefs-, teamleder-, sektionslederniveau (eller tilsvarende) i staten med ca. et halvt til to års erfaring med ledergerningen. Deltagerne skal have personaleansvar. Ved personaleansvar forstås blandt andet, at lederen er ansvarlig for at afholde medarbejderudviklingssamtaler, sygefraværssamtaler og lignende.

Ny Leder i Staten sigter ligesom alle andre forløb under Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS) på at udvikle lederne i retning af mere:

  • Helhedsorientering
  • Nytænkning 
  • Handlekraft 
  • Refleksion 

Læringsmålene for deltagerne er:

  • Kender og kan reflektere over egne styrker og svagheder og kan anvende denne refleksion til at skabe forøget ledelsesmæssig handlekraft.
  • Forstår sin rolle i organisationens ledelsesværdikæde, og hvordan der skabes merværdi fra netop denne position.
  • Kan lede sig selv og andre - selv under permanente forandringer – og kan prioritere sin egen og andres tid (aflæring af sagsbehandleradfærd).
  • Kender og kan anvende forskellige redskaber til eksekvering og til driftsledelse af egen enhed.
  • Formår at integrere daglig præstations- og motivationsfremmende adfærd i sin ledelsespraksis. 
  • Kan lede på tværs af faglige og organisatoriske grænser og forstår merværdien i at agere helhedsorienteret. 

Varighed og pris

Forløbet består af en kick-off dag, 3 moduler af 2-3 dages varighed samt netværksmøder. Dertil kommer to individuelle samtaler med en konsulent tilknyttet forløbet og tid til forberedelse m.m. 

Deltagerprisen inklusive udgifter til ophold og forplejning er 42.000 kr. ekskl. moms.

Vi arbejder i øjeblikket på at oprette ekstra hold i 2019. Information om kursusdatoer og tilmelding vil fremgå her på siden, når de er fastlagt.