Talent for Ledelse

Ledelsesudviklingsforløb som accelererer udviklingen af dit ledelsestalent, hjælper dig med overgangen fra at være medarbejder til at blive leder og giver dig et værdifuldt netværk af kommende chefer i staten.

Ledelsesudviklingsforløbet Talent for Ledelse er en del af Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS) og sigter - som de øvrige forløb under PLUS - mod at udvikle deltagerne i retning af mere:

 • Helhedsorientering
 • Nytænkning 
 • Handlekraft
 • Refleksion

Et konsortium bestående af Summit Consulting A/S, LEAD – enter next level A/S og PA Consulting Group står for den praktiske gennemførsel af Talent for Ledelse.

Målgruppen for Talent for Ledelse

Målgruppen for forløbet er fuldmægtige, specialkonsulenter, chefkonsulenter, projektledere m.fl., der har erfaring med ledelseslignende opgaver uden at have et formelt personaleansvar. Deltagerne skal være afklarede med at ville være personaleledere, og organisationerne skal se dem som potentielle kommende ledere.

Indhold og læringsmål

Forløbet understøtter, at deltagerne efter forløbet:

 • Har kendskab til generelle ledelsesredskaber og perspektiver på ledelse.
 • Kender og kan reflektere over egne styrker og svagheder i en (potentiel) lederrolle.
 • Har redskaber til at skabe og definere et ledelsesrum – også i situationer, hvor den formelle ledertitel er fraværende.
 • Har forståelse for merværdien i at agere helhedsorienteret.
 • Har kendskab til variationen i ledelsesopgaverne i staten.
 • Kan tage ansvar for egen videre karriereudvikling mod et lederjob.

Organisationens udbytte af forløbet:

 • Velforberedte og reflekterede ledelsesaspiranter, som er parate til at påtage sig yderligere ansvar.
 • Et stærkere grundlag for lederrekruttering.
 • Bedre resultatskabelse.
 • Netværk med andre statslige institutioner, der understøtter en bedre opgaveløsning på tværs.

Forløbet skal både have læringsudbytte for den enkelte deltager og skabe organisatorisk effekt. Der forudsættes derfor en stærk involvering af deltagernes hjemmeorganisation og ledelse.

Varighed og pris

Forløbet består af et kick-off, 3 moduler af 2-3 dage, og en afsluttende eksamensdag. Dertil skal der afsættes tid til netværksmøder og forberedelse m.m. Prisen inkl. ophold og forplejning er 40.000 kr. ekskl. moms.

Tidsplan - Hold 7 (hold er dannet)

Tidsplan - Hold 8

Tilmeldingsfristen for hold 8 er den 10. december 2018.

Hvad er et ledertalent?

Et ledertalent skal ses i forhold til den konkrete organisatoriske kontekst og strategiske mål. Organisationen skal kunne se, at ledelsestalentet vil bringe organisationen tættere på de strategiske mål, idet talentet forstår at skabe følgeskab og levere de ønskede resultater.

Et talent er ikke en fast defineret størrelse. I dette forløb fokuseres på medarbejdere, som organisationen vurderer, har et lederpotentiale, som skal bringes i spil og videreudvikles. Et ledertalent skal have motivationen til at gøre dette arbejde og til at fortsætte med at udvikle sit potentiale. Et ledertalent har - under de rette omstændigheder, med de rigtige sociale og faglige kompetencer og med den rette indstilling - kimen til at udvikle sig til en god leder.

At have talent for ledelse er blandt andet at:

 • have god dømmekraft og politisk tæft, så man intuitivt forstår og reagerer hensigtsmæssigt
 • kunne inspirere til følgeskab og skabe synergi i opgaver og relationer
 • have integritet og stabilitet kombineret med lyst til forandring
 • kunne skabe resultater med en optimal udnyttelse af ressourcerne
 • have flair og interesse for mennesker
 • have sans for det strategiske perspektiv