SPOT – Det statslige topledertalentforløb

""

Med særligt fokus på transition skal det eksklusive SPOT-forløb styrke deltagerne i at træde ind i den statslige toplederrolle.

Målgruppen for SPOT

Målgruppen for forløbet er særligt talentfulde statslige kontorchefer, afdelingschefer og vicedirektører eller ledere på tilsvarende niveau, der har flere års erfaring som ledere og udviser et særligt potentiale for at blive topleder i staten. Topledere forstås i denne sammenhæng som styrelsesdirektører og departementschefer.

Deltagerne udvælges af styregruppen for Program for Ledelsesudvikling i staten efter en indstillings- og testproces.

Indhold

SPOT sigter ligesom alle andre forløb under Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS) på at udvikle lederne i retning af mere:

  • Helhedsorientering
  • Nytænkning
  • Handlekraft
  • Refleksion

Herudover har SPOT et særligt fokus på transition – altså på det at bevæge sig fra et ledelsesniveau til et andet.

Temaerne på SPOT er:

  • De retlige rammer for offentlig topledelse – Kodex VII, revision, god adfærd i det offentlige mv.
  • Nye tendenser – inden for ledelse, organisationsformer, digitalisering mv.
  • Personen i rollen – selvindsigt, refleksion og kommunikation.
  • Styring – at få og bevare indblik i sin organisation, at sætte retning og følge op.
  • Forandringsledelse.
  • Ledergrupper – at udvikle og understøtte værdiskabende ledergrupper.

Varighed og næste hold

Forløbet består af en kick-off dag, 5 moduler af 2-3 dages varighed og en afslutningsdag.

Næste hold (hold III) afholdes:

Kick off: 21. november 2018

Modul 1: 11. - 12. december 2018

Modul 2: 4. februar - 6. februar 2019

Læringsgruppe 1: 20. marts 2019

Modul 3: 30. april - 1. maj 2019

Modul 4: 12. juni - 13. juni 2019

Modul 5: 28. august - 29. august 2019

Læringsgruppe 2: 25. september 2019

Afslutning: 21. november 2019

Tilmelding til SPOT

Deltagerne udvælges af styregruppen for Program for Ledelsesudvikling i Staten efter en indstillings- og testproces.

Man kan således ikke selv tilmelde sig SPOT.