Videnscafé om Offentlig Ledelse

Offentlig ledelse er i bevægelse, derfor sætter vi gennem ’Videnscafé om offentlig ledelse’ fokus på relevante emner indenfor offentlig ledelse.

Gennem enkeltstående gå-hjem-møder eller morgenmøder med fokus på vidensdeling og meningsudveksling inviterer vi indenfor til debat om aktuelle trends og tendenser indenfor offentlig ledelse.

Videnscafé afholdes 3-4 gange årligt i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Næste videnscafé bliver afholdt onsdag d. 24. april og omhandler jagten på de nye talenter. Denne videnscafé afholdes i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet.

'Jagten på talenter er en ledelsesopgave'

Kampen om de talentfulde og målrettede unge er hård og nådesløs. Især blandt private virksomheder overbyder man hinanden med identitetsbrandende og højt profilerede talent- og graduateprogrammer. Formålet er at tiltrække de mest talentfulde studerende, allerede inden de er færdige på studiet og give dem de bedst mulige vækstmuligheder i organisationen efterfølgende.

Men kan staten være med i konkurrencen om de nye talenter?
Og gør vi nok i staten for at tiltrække, udvikle og fastholde talenterne?

Med disse spørgsmål for øje, inviterer vi til videnscafé d. 24. april 2019 kl. 8.30-10.30 om talentudvikling 

Program for dagen:

8.00-8.30: Velkommen, netværk og kaffe
8.30-8.40: Velkomst v. Inger Wisborg McLeskey fra Moderniseringsstyrelsen
8.40-8.55: Oplæg v/ Thomas Kantsø fra Djøf
8.55-9.15: Case v/ MFVM
9.15-9.30: Rundbordsdrøftelse inkl. pause
9.30-10.00: Fælles drøftelse i salen – refleksion om fremtidige indsatser/tilgange
10.00-10.30: Opsamling og afslutning + netværk