Videnscafé om Offentlig Ledelse

Offentlig ledelse er i bevægelse. 'Videnscafé om Offentlig Ledelse' holder dig orienteret om nybrud og forandringer i vilkår for ledere i den offentlige sektor.

Videncafé om Offentlig Ledelse består af enkeltstående gå-hjem-møder eller morgenmøder, hvor fokus er på viden og debat. Debattører, praktikere, forskere m.fl. drøfter aktuelle tendenser og trends i offentlig ledelse. Der vil løbende blive annonceret arrangementer på denne side.

Tidligere arrangement: 'Ledelseskommissionens anbefalinger i praksis'

Tirsdag den 12. juni lancerede Ledelseskommissionen sine anbefalinger under overskriften "Sæt borgerne først". Nu er det op til de statslige, kommunale og regionale organisationer at gribe anbefalingerne.

I videnscaféen "Sæt borgerne først - hvordan gør man i praksis?" vil økonomidirektør for Det Kongelige Teater Marie Munk og direktør for Kriminalforsorgen Thorkild Fogde dele ud af deres tanker om og holdninger til Ledelseskommissionens anbefalinger. Deltag i debat med dem og medlemmer af Ledelseskommissionen Alfred Josefsen og Marianne Thyrring.