Erfaren leder i staten

Erfaren leder i staten er et ledelsesudviklingsforløb for den erfarne leder, der ønsker at styrke egen lederrolle og ledelsesstil og få et bredt netværk af andre ledere i staten.

Kurset ’Erfaren leder i staten’ giver dig

  • Evnen til at kunne sætte spørgsmålstegn ved og udfordre dine overbevisninger om egne styrker og svagheder samt rutiner.
  • Et netværk/læringsgruppe og mulighed for at bruge tid på refleksion over ledelse.
  • Inspiration til at sætte nye tiltag i gang på baggrund af inspiration og fastholde initiativer med henblik på at skabe konkrete resultater.
  • Indsigt i forandringsprocesser og praktiske færdigheder til at arbejde med medarbejder-, team- og organisationsudvikling.
  • Blik for og kompetence til at samarbejde med øvrige statslige institutioner.
  • Evnen til at se dig selv som rollemodel og træde frem og tage ansvar også overfor dine lederkollegaer.

Målgruppen

Målgruppen for forløbet er erfarne ledere på kontorchefniveau (eller tilsvarende) med personaleansvar for medarbejdere, og som har mindst fem års anciennitet i lederrollen. Ved personaleansvar forstås blandt andet, at lederen er ansvarlig for at afholde medarbejderudviklingssamtaler, sygefraværssamtaler og lignende.

Omfang

Forløbet strækker sig over en periode på ca. 6 måneder og består af kick off, fire moduler af 2-3 dages varighed, afslutningsdag samt sparringssamtaler.

Deltagerprisen inklusive udgifter til ophold og forplejning er 62.500 kr. ekskl. moms.