Statslig ledelse på direktionsniveau

""

Statslig ledelse på direktionsniveau er et ledelsesudviklingsforløb for afdelingschefer, vicedirektører og andre statslige ledere med tilsvarende ledelsesansvar.

Kurset ’Statslig ledelse på direktionsniveau’ giver dig

  • Klarhed over dit personlige ledelsesgrundlag og støtte og indsigt til at udvikle en balanceret ledelsesadfærd
  • Forståelse for hvordan din ledelsesudøvelse kan bidrage til en fortsat udvikling af velfærdssamfundet.
  • Dygtiggørelse i at initiere, gennemføre og forankre forandringsprocesser i organisationen og i at bruge ledelseskæden og kulturen i den forbindelse.
  • Træning i og redskaber til at styrke din gennemslagskraft som kommunikerende topleder.
  • Et værdifuldt netværk af blandt andre statslige ledere på direktionsniveau

Målgruppe

Forløbet retter sig mod afdelingschefer, direktionsmedlemmer og andre statslige ledere med et tilsvarende ledelsesansvar, som ønsker at arbejde med deres ledelsesudøvelse og lederidentitet i forhold til det at være medlem af en direktion og være leder af ledere.

Forløbets indhold og form

Forløbet adresserer ledelsesudfordringer ud fra fire perspektiver: De personlige, organisatoriske, samfundsmæssige og eksistentielle perspektiver.

 

Forløbet strækker sig over ca. 9 måneder og består af et halv-dags kick off, fire moduler af to dages varighed, tre heldags læringsgruppemøder samt en række 1:1 sparringssamtaler.

 

Der er tale om et praksisnært forløb, hvor læringen kobles til aktuelle udfordringer og aktuel organisatorisk kontekst. Læringen foregår i fire læringsrum: et individuelt (1:1 coaching og egne refleksioner), i makkerpar, i mindre læringsgrupper og i plenum.

Som en del af forløbet vil deltagerne få lavet en personprofil (Myers Briggs Type Indicator-profil (MBTI-II)) og en 360 graders adfærdsprofil (Leadership Versatility Index (LVI)). Deltagerne vil også arbejde med at udforme et personligt ledelsesgrundlag med inspiration fra Ledelseskommissionen.