Topledernetværk

I det statslige topledernetværk drøfter deltagerne aktuelle tværstatslige temaer og indsatser.

Målgruppen for topledernetværket

Målgruppen for netværket er departementscheferne og en række styrelsesdirektører.

Indhold

Topledernetværket sigter ligesom alle andre aktiviteter under Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS) på at udvikle lederne i retning af mere:

  • Helhedsorientering
  • Nytænkning
  • Handlekraft
  • Refleksion

Topledernetværket har fokus på aktuelle tværgående agendaer som fx helhedsorientering, cyber- og informationssikkerhed, digitalisering mv.

Netværket giver mulighed for fælles input udefra samt erfaringsudveksling mellem og opbygning af relationer på tværs af de statslige institutioner. Det vægtes derfor, at der på møderne indgår eksterne og interne oplæg, samt drøftelser deltagerne imellem.

Frekvens

Der afholdes ca. to møder om året i topledernetværket, og møderne varer som regel ca. 6 timer.