Ny Leder i Staten

Ny leder i staten er et ledelsesudviklingsforløb for nye ledere. Kurset hjælper dig som ny leder med at træde fuldt ind i din nye ledelsesrolle og giver dig et bredt netværk af andre ledere fra staten.

Kurset ’Ny leder i staten’ giver dig

  • Evnen til at reflektere over egne styrker og svagheder og anvende denne refleksion til at forøge din handlekraft.
  • Indsigt i egen rolle i organisationens ledelsesværdikæde og forståelsen for at skabe merværdi fra denne position.
  • Øvelse i at lede dig selv og andre og prioritere egen og andres tid.
  • Redskaber til eksekvering og driftsledelse af egen enhed.
  • Evnen til at integrere daglig præstations- og motivationsfremmende adfærd i din ledelsespraksis. 
  • Evnen til at lede på tværs af faglige og organisatoriske grænser og forstå merværdien i helhedsorientering.

Målgruppen:

Målgruppen er ledere på kontorchefs-, teamleder-, sektionslederniveau (eller tilsvarende) i staten med ca. et halvt til to års erfaring. Deltagerne skal have personaleansvar. Ved personaleansvar forstås blandt andet, at lederen er ansvarlig for at afholde medarbejderudviklingssamtaler, sygefraværssamtaler og lignende.

Omfang:

Forløbet stækker sig over ca. 6 måneder og består af 8 fulde kursusdage og 2 halve kursusdage. Herudover to individuelle samtaler med konsulenterne på 1 times varighed. Dertil skal lægges forberedelsestid.

Deltagerprisen inklusive udgifter til ophold og forplejning er 47.500 kr. ekskl. moms.