Videnscafé om Offentlig Ledelse

""

’Videnscafé om offentlig ledelse’ giver dig mulighed for at involvere dig i relevante emner indenfor offentlig ledelse.

Offentlig ledelse er i bevægelse. Gennem enkeltstående gå-hjem-møder eller morgenmøder med fokus på vidensdeling og meningsudveksling inviterer vi indenfor til debat om aktuelle trends og tendenser indenfor offentlig ledelse. 

Næste videnscafé forventes afholdt i september, temaet for denne videnscafé bliver digitalisering.

Tidligere videnscaféer har bl.a. omhandlet Ledelseskommissionens anbefalinger og Jagten på de nye talenter. Ønsker du og vide mere om disse videnscaféer eller har du ideer til relevante emner, kan du kontakte Inger Wisborg McLeskey på .