Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Sammenhængsreformen

Moderniseringsstyrelsen bidrager til Sammenhængsreformen

Læs om Sammenhængsreformen

Enkel og værdiskabende styring

Enkel og værdiskabende styring er en helhedsorienteret styringstilgang, som har til formål at sikre, at styringen i den offentlige sektor skaber værdi for brugere, borgere og virksomheder.

Læs mere om enkel og værdiskabende styring

Strategi for fælles løsninger

Regeringen har igangsat et analyse- og strategiarbejde om, hvor der er størst potentiale for flere fælles løsninger i staten.

Strategiarbejdet er forankret i Moderniseringsstyrelsen.

Læs mere om strategiarbejdet for fælles løsninger i staten

 

Erfaringer med fælles løsninger

Arbejdet med fælles løsninger er ikke nyt.

I staten er der en lang tradition for fælles løsninger, og det første fællesstatslige system blev implementeret i 1990'erne.

Læs mere om fælles løsninger i staten

Systemstrategi

Moderniseringsstyrelsens ambition for de fællesstatslige it-systemer er at skabe bedre sammenhæng mellem systemer, processer og data.

Læs om Moderniseringsstyrelsens strategi for god systemunderstøttelse

Staten i tal

Moderniseringsstyrelsen arbejder med data for hele staten. 

Vi har samlet nogle eksempler på data her

Nyheder om modernisering