Moderniseringspolitik

Moderniseringsstyrelsen arbejder med at modernisere den offentlige sektor. Det sker bl.a. ved at understøtte en mere datadreven offentlig sektor, bedrive enkel og værdiskabende styring og implementere tværgående administrative løsninger samt drive en sammenhængende it-systemportefølje med fokus på nye teknologier og indsigter.

Sigtet er klart: De offentlige organisationer og institutioner skal fokusere deres energi og ressourcer på kerneopgaverne frem for administration, og driften af den offentlige sektor skal konstant udvikles og forbedres.

""

Enkel og værdiskabende styring

Enkel og værdiskabende styring er en helhedsorienteret styringstilgang, som har til formål at sikre, at styringen i den offentlige sektor skaber værdi for brugere, borgere og virksomheder.

Læs mere om enkel og værdiskabende styring

""

Fælles løsninger

Regeringen har igangsat et analyse- og strategiarbejde om, hvor der er størst potentiale for flere fælles løsninger i staten. Strategiarbejdet er forankret i Moderniseringsstyrelsen.

Læs mere om strategiarbejdet for fælles løsninger i staten

 

""

Staten i tal

Godt 180.000 medarbejdere er beskæftiget i staten. De fordeler sig ud på tre sektorer, som bl.a. adskiller sig ift. sammensætning af køn og alder. Den største andel af statslige medarbejdere er beskæftiget i selvejesektoren, der bl.a. består af undervisningsinstitutioner.

Se flere tal om staten her

Nyheder om modernisering

""

Strategi for de fællesstatslige systemer

Visionen for de fællesstatslige administrative it-systemer er, at sikre en sammenhængende systemportefølje til gavn for de statslige institutioner.

Læs om Moderniseringsstyrelsens strategi for god systemunderstøttelse