Analytisk kraftcenter i staten

Moderniseringsstyrelsen hjælper de offentlige ledere med at få et bedre beslutningsgrundlag. Det gør vi ved at udvikle relevant ledelsesinformation og ved at hjælpe offentlige organisationer med at blive mere datadrevne. Som analytisk kraftcenter bidrager vi til, at udvikling af den offentlige sektor sker på et velfunderet grundlag.

Datadrevet udvikling af den offentlige sektor

Moderniseringsstyrelsen arbejder målrettet med at udvikle rammerne for opgaveløsningen i staten, så ressourcerne målrettes værdiskabende aktiviteter. Data og dataanalyse er et centralt fundament for dette arbejde. Derfor udvikler, drifter og servicerer vi en række systemer og data, der understøtter enkel og værdiskabende styring og drift i statens institutioner. Moderniseringsstyrelsen huser som følge heraf en lang række fællesadministrative data, som er produceret på baggrund af statens administrative driftsprocesser.

Et eksempel er præstationsafhængig løn, der anvendes som ledelsesredskab for at tilskynde til opnåelsen af bestemt mål eller til anerkendelse af præstationer. Her viser vores analyse af tværstatslige løn- og personaledata fra systemet ISOLA, at der i visse tilfælde udbetales det samme beløb til mange chefer, eller at der udbetales det samme beløb år efter år. Dette indikerer, at præstationsafhængig løn i visse tilfælde ikke bliver anvendt efter hensigten. På denne baggrund er Moderniseringsstyrelsen i gang med at følge op med nye retningslinjer og eksempler på god praksis.

Men data taler ikke sit eget sprog; det skal gøres tilgængeligt og anvendeligt, så offentlige ledere har den nødvendige indsigt til at træffe gode beslutninger. Det gør vi gennem udstillede data og bistand i form af dybdegående analyser og rådgivning. Det kan både handle om bedre brug af de offentlige ressourcer, indkøb, styring, ledelse og meget andet. Endvidere er styrelsens data centrale i forhold til lønudbetaling, statsregnskabet, finansloven, statens indkøb mv.

Dertil er det vores ambition, at inspirere de statslige institutioner til at arbejde mere datadrevet. Det gør vi, fordi vi tror på, at det kan understøtte deres fortsatte arbejde med at forbedre sig og styrke deres fokus på borgernes behov.

Udstilling af data

Vi udstiller væsentlige dele af den store mængde af fællesadministrative data for staten blandt andet gennem Statens BI (Business Intelligence). Statens BI er et system, der hjælper med at præsentere og give overblik over administrative data fra vores systemer, som er relevante for den pågældende leder eller institution. Her fremstilles data i rapporter og grafiske brugerflader såsom dashboards, der understøtter opfølgningen på forretningsmæssige mål. Det kan fx være statistik vedrørende budgetafvigelser, løn, sygefravær, tidsregistrering mv. Det gør den omfattende strøm af ledelsesinformation lettilgængelig og aktuel. Systemet bidrager derfor til et velfunderet beslutningsgrundlag i staten og anvendelsen af de muligheder og den værdi, der kan ligge skjult i data.

Læs mere om Statens BI her. 

Dybdegående analyser og metoder

Analysearbejdet i Moderniseringsstyrelsen går ofte på tværs af statslige institutioner og er drevet af både politiske dagsordener samt idéer med afsæt i Moderniseringsstyrelsens opgaver.

Vi anvender forskellige analysemetoder for at opnå dybere indsigt i de problemstillinger, vi arbejder med. Det tæller blandt andet metoder inden for ’analytics’, som f.eks. informationssystemer, økonometri og machine learning. Vi har desuden kortlagt udbredelsen og anvendelsen af advanced analytics metoder i staten i en rapport fra 2018, som du kan læse mere om her på siderne.

Læs mere om kortlægning af analytics i staten.