Analytisk kraftcenter

Moderniseringsstyrelsen arbejder med data på tværs af institutioner og områder i hele staten. Data udgør et væsentligt fundament for, at vi i Moderniseringsstyrelsen kan analysere muligheder for at modernisere og forbedre opgaveløsningen i staten. Vi har samlet nogle eksempler på data her på siden.

Moderniseringsstyrelsen udvikler, drifter og servicerer en række systemer og data, der understøtter både styringen og driften i de statslige institutioner. Moderniseringsstyrelsen huser som følge heraf en lang række fællesadministrative data, som er produceret på baggrund af statens administrative driftsprocesser.

Gennem udstillede data og bistand i form af analyser af og rådgivning om både effektivisering, indkøb, styring, ledelse og meget andet understøtter Moderniseringsstyrelsen de statslige institutioners fortsatte arbejde med at forbedre sig og styrke deres fokus på borgerens behov. Endvidere er styrelsens data centrale i forhold til overenskomstforhandlinger, statsregnskabet og finansloven.

Staten i tal

På efterfølgende underside siden har vi samlet nogle af disse data inden for fem hovedtemaer. For eksempel kan du læse, at der var ansat næsten lige så mange kirkegårdsledere som direktører i staten i 2016. Du kan også se, at de tre ministerier, som køber mest ind, samlet køber mere ind end resten af staten til sammen.

Data giver os ikke kun øjebliksbilleder. Data kan sige noget om udviklingen i staten. Du kan for eksempel læse om, hvordan andelen af kvindelige medarbejdere i staten er i fremgang med en stigning på cirka 4 procent i perioden 2011 til 2016.