Rekruttering i staten

I perioden fra 2014-2016 har staten generelt oplevet en stigning i antallet af ansøgere. Samtidig er der imidlertid stor variation i rekrutteringssituationen på tværs af staten.

Antallet af ansøgere pr. stillingsopslag har været stigende fra 2014 til 2016

I 2016 modtog median-stillingsopslaget 20 ansøgere, hvilket er en stigning i forhold til 2014, hvor median-stillingsoplaget modtog 14 ansøgere.

Antallet af ansøgere varierer på tværs af de statslige institutioner

Der er stor variation i antallet af ansøgere pr. stillingsopslag på tværs af de statslige institutioner. Antallet af ansøgere til median-stillingsopslaget i 2016 i de forskellige ministerområder varierede mellem 10-74 ansøgere.

Der er nogenlunde lige kønsfordeling i antallet af ansøgere

Kønsfordelingen blandt ansøgere til de statslige jobs i 2016 var nogenlunde ligeligt fordelt, med 52 pct. kvindelige ansøgere og 48 pct. mandlige ansøgere.

Den nogenlunde ligelige kønsfordeling for hele staten dækker imidlertid over forskelle på tværs af ministerområder. Fx udgjorde de kvindelige ansøgninger 63 pct. af det samlede antal ansøgninger til Kirkeministeriet i 2016, mens de kvindelige ansøgninger kun udgjorde 38 pct. af det samlede antal ansøgninger til Forsvarsministeriet samme år.

Imidlertid dominerede de kvindelige ansøgninger i 14 ministerområder ud af i alt 20 ministerområder i 2016.

Tallene skal imidlertid tolkes med det forbehold, at det ikke er obligatorisk for ansøgere at oplyse deres køn, når de ansøger en stilling. Konsekvensen herved er, at hele 22 pct. af ansøgningerne i 2016 ikke havde oplyst køn og således heller ikke medtaget i opgørelsen.