Statens medarbejdere

Godt 180.000 medarbejdere er beskæftiget i staten. Medarbejderne fordeler sig ud på tre sektorer, som blandt andet adskiller sig i sammensætning af køn og alder.

Den største andel af statslige medarbejdere er beskæftiget i selvejesektoren 

58 pct. af statens medarbejdere arbejder i selvejesektoren. Selvejesektoren består primært af undervisningsinstitutioner som universiteter og erhvervsskoler. Med over halvdelen af de statslige ansatte beskæftiget i denne sektor er selvejesektoren den største sektor i staten.

I centraladministrationen, som består af ministerier, styrelser, råd og nævn, arbejder 10 pct. af de statslige medarbejdere. 

De sidste 32 pct. af de statsansatte arbejder i den øvrige sektor, som består af en række større og mindre institutioner, heriblandt Politiet og Forsvaret.

Kønsfordelingen i staten er under forandring

Blandt medarbejderne i staten er der godt 97.000 mænd og 87.000 kvinder. Kønsfordelingen i staten er dog under forandring. Mens mændene fortsat udgør størstedelen af de statsansatte, er andelen af kvinder i fremgang med en stigning på cirka 4 pct. i perioden 2011 til 2016.

Statens medarbejdere bliver ældre

Aldersmæssigt er statens medarbejdere i gennemsnit blevet lidt ældre siden 1999. I 1999 var godt 3 pct. af medarbejderne i alderen 60-64 år, mens det i 2016 var godt 8 pct.