Den fællesstatslige facility management-løsning sikrer mere tid til kerneopgaven

Moderniseringsstyrelsen understøtter Bygningsstyrelsen med at implementere en fælles løsning for facility management-opgaver i staten. Ambitionen er at gøre det mindre tids- og ressourcekrævende for de statslige institutioner at sikre gode fysiske rammer og vilkår for medarbejderne.

Baggrund

Moderniseringsstyrelsen gennemførte i 2016 en analyse af facility management-løsninger i staten. Analysen fastslog, at der var store administrative og økonomiske fordele ved at samle ansvaret for indkøb og styring af opgaver som eksempelvis rengøring, kantinedrift, vedligehold mv. i regi af Bygningsstyrelsen.

Opgaverne udrulles i tre bølger og omfatter indtil videre 22 statslige institutioner. Den første bølge idriftsættes 1. oktober 2019 og implementeringen er sket i tæt samarbejde mellem Bygningsstyrelsen og Moderniseringsstyrelsen. De resterende bølger ventes at følge i 2021 og 2023.

Fokus på faglighed og kernevelfærd

Når 22 statslige institutioner overgår den 1. oktober til en ny leverandør af facility management-opgaver betyder det, at de enkelte institutioner ikke længere skal bruge tid og ressourcer på f.eks. rengøring, kantinedrift, vedligehold, affaldshåndtering og intern service m.v. I stedet frigøres tid og ressourcer, som kan bruges på kernevelfærd. Samtidig er det målet, at fagligheden og derved kvaliteten i løsningen øges, når én enhed driver facility-management-området mens én privat leverandør får ansvar for at levere ydelserne. 

ISS som ny arbejdsgiver

Servicevirksomheden ISS har vundet den første kontrakt og skal således i samarbejde med Bygningsstyrelsen hjælpe de 22 statslige institutioner med at få dagligdagens rammer til at fungere bedst muligt. Det er forventningen, at kontrakten kan frigøre op mod 300 millioner kroner i hele kontraktperioden på syv år. Det er midler, som i stedet kan prioriteres til andre, fx mere borgernære, formål. 

Når ISS overtager facility management-opgaverne fra de statslige institutioner, skal omkring 200 medarbejdere skifte arbejdsgiver. Moderniseringsstyrelsen og Bygningsstyrelsen har fra start været opmærksomme på at vejlede personalelederne og få afklaret relevante personalejuridiske spørgsmål. Ligeledes har vi stort fokus på at sikre en god og åben proces for de berørte medarbejdere.

Du kan læse mere om facility management-løsningen på Bygningsstyrelsens hjemmeside her.