Arbejdsgruppe anbefaler forenkling af tilskudsadministrative regler samt anskaffelse af nyt tilskudssystem

Det skal være mindre bureaukratisk at søge om tilskud og administrere tilskudspuljer. Regeringen har derfor taget initiativ til mere enkle tilskudsadministrative regler og ét fælles it-system. Beslutningen er taget på baggrund af anbefalinger fra en arbejdsgruppe med 12 ministerier, som Moderniseringsstyrelsen har stået i spidsen for. De nye initiativer skal samtidig modvirke svindel.

Der findes i dag mere end 400 forskellige tilskudspuljer i staten. Disse puljer drives og administreres af ministerierne på forskellig vis. Det betyder, at man som ansøger kan møde forskellige kriterier og forskellige procedurer fra pulje til pulje. Det er uhensigtsmæssigt, og derfor skal den statslige tilskudsadministration forenkles.

I arbejdsgruppen har en lang række ministerier arbejdet sammen om at formulere nye forslag til fælles regler for tilskudsadministration. Reglerne skal gælde for næsten alle statslige tilskudspuljer, sådan at den samme type tilskudsmodtager møder de samme regler, uanset hvilken statslig myndighed der søges midler fra. Dertil forenkles flere af reglerne, således at der er sammenhæng imellem de krav der stilles til f.eks. afrapportering og størrelsen af de givne tilskud mv.

Arbejdsgruppen har også anbefalet, at der laves et fælles tilskudsadministrativt system på tværs af ministerierne. System skal gøre arbejdet med at administrere tilskudspuljerne og ansøgernes arbejde med at søge dem nemmere og mere gennemsigtigt. Samtidig skal løsningen understøtte mulighederne for at føre bedre kontrol med midlerne.

Implementering af fælles regler og system

Moderniseringsstyrelsen nedsætter nu to følgegrupper, der skal kvalitetssikre, at der bliver anskaffet et godt it-system til at håndtere tilskudsadministrationen, og at de nye forenklede regler bliver implementeret ordentligt i nye vejledninger i 2020. Alle ministerier vil blive inviteret til at deltage i følgegrupperne.

Arbejdet med puljerne er en udløber af regeringens afbureaukratiseringsreform, "Færre regler og mindre bureaukrati", der blev præsenteret i september 2018.