Finansministeriet implementerer fælles løsninger på de nye forberedende grunduddannelser (FGU)

Finansministeriets koncern implementerer i tæt samarbejde med de enkelte FGU-institutioner og Undervisningsministeriet en række fællesstatslige løsninger med henblik på at sikre, at skolerne har en funktionsdygtig administration fra skolestart.

Beslutning om fælles løsninger på FGU

Regeringen har besluttet, at de nye institutioner for FGU skal omfattes af en række af de fællesstatslige løsninger, men at FGU også kan vælge til og fra på enkelte områder. Se hvilke i den efterfølgende boks.