En stærk implementeringsorganisation

Moderniseringsstyrelsen arbejder målrettet med at sikre, at nye initiativer bliver omsat til reelle forbedringer af den offentlige sektor. Først når gode idéer er succesfuldt implementeret, kan de skabe værdi for borgere og virksomheder. Derfor stiler vi efter at være en stærk implementeringsorganisation, der inddrager og lytter.

Implementering og samarbejde går hånd i hånd

Moderniseringsstyrelsen tager hul på overvejelser om implementering allerede tidligt i arbejdet med vores projekter. Dette gælder uanset om projektet omhandler fællesstatslige administrative systemer, offentligt indkøb, styringskoncepter eller andre af vores kerneopgaver.

Et væsentligt succeskriterium for at komme i mål med initiativer og tiltag, er evnen til at have blik for helheden. Derfor løser vi vores opgaver ved at inddrage vores interessenter, i form af kollegaer i staten, kommunerne og regionerne - og ved at sparre med eksperter og organisationer. Det gør vi bl.a. via netværkssamarbejde, rådgivning, vejledning, sparring, informationsmøder og brugertilfredshedsundersøgelser.

Det gode samarbejde går også på tværs af både fagkontorer i Moderniseringsstyrelsen og i hele Finansministeriets koncern. Et eksempel på dette er etableringen af den nye uddannelsesinstitution, De Forberedende Grunduddannelser (FGU). Her har vi har hjulpet med at etablere et ansættelsesgrundlag, leveret IT-understøttelse til løn- og regnskabsadministration i tæt samarbejde med Undervisningsministeriet samt Statens IT og Statens Administration.

Læs mere om implementering af FGU-institutionerne her.

Netværkssamarbejde

Vi driver en række netværk, som går på tværs af statslige institutioner. Netværkene beskæftiger sig med mange forskellige emner, men de sigter alle efter at være platforme for vidensdeling og tværgående samarbejde i staten. Vi har bl.a. netværk om Business Intelligence (BI), Advanced Analytics samt enkel og værdiskabende styring.

Klik her for at få et overblik over vores netværk. 

Større implementeringsprojekter

Moderniseringsstyrelsen er altid i gang med flere større implementeringsprojekter, der skal udvikle og forbedre den offentlige sektor.

Vi er blandt andet i gang med at implementere fælles regler og systemunderstøttelse for tilskudsadministration på tværs af staten. Implementeringen sker i et tæt samarbejde med de mange ministerier, der administrerer tilskudspuljer.

Læs mere om implementering af fælles regler og systemunderstøttelse af den statslige tilskudsadministration her.

Derudover udvikler og implementerer vi en række nye, fællesstatslige administrative systemer. Ved implementering af disse systemer har vi altid fokus på at være i tæt samarbejde med de relevante institutioner. Desuden har vi fokus på at sikre at systemerne kan tages i brug, at de er forretningsmæssigt forankret i institutionerne, og at der er skabt et fundament for at realisere planlagte gevinster ved projektet. Et eksempel er det nye HR-system, der skal bruges af ca. 120 statslige institutioner, og hvor vi over 9 måneder har afholdt knap 50 møder og workshops. Herudover arbejder vi også med at udbrede eksisterende systemer til flere kunder, for eksempel selvejesektoren.

Læs mere om vores udvikling af en fællesstatslig systemportefølje.