Enkel og værdiskabende styring

Enkel og værdiskabende styring er en helhedsorienteret styringstilgang, som har til formål at sikre, at styringen i den offentlige sektor skaber værdi for brugere, borgere og virksomheder.

Hvad er enkel og værdiskabende styring?

Enkel og værdiskabende styring består af 5 overordnede dimensioner, som hænger sammen og understøtter hinanden. Formålet er bl.a. at sammentænke den strategiske, faglige, økonomiske og personalemæssige styring med et solidt styringsgrundlag, så din institution eller enhed får et godt prioriterings- og beslutningsgrundlag.

Enkelhed i styring betyder, at du skal tilpasse styringen til din enhed eller institutions behov, så du ikke bedriver over- eller understyring. Værdiskabelsen handler om, at styringen skal indrettes, så den understøtter kerneopgaven til gavn for borgere, brugere og virksomheder.

Hvordan kan du arbejde med enkel og værdiskabende styring?

Moderniseringsstyrelsen har udgivet en publikation til offentlige ledere, som beskriver, hvordan du som leder kan arbejde med at skabe en enkel og værdiskabende styring. Til publikationen er der udarbejdet et katalog, hvori der præsenteres en række konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige styringsarbejde. 

Publikationen og de tilhørende værktøjer tager udgangspunkt i den styringsvirkelighed, der typisk eksisterer for en mellemleder eller fagchef i en offentlig institution, og henvender sig primært til ledere, der er nye i forhold til arbejdet med styring.  

Læs publikationen om enkel og værdiskabende styring (pdf)

Læs kataloget med værktøjer til enkel og værdiskabende styring (pdf)

Læs mere om de 5 dimensioner i målbilledet for enkel og værdiskabende styring nedenfor.