Målbillede for enkel og værdiskabende styring

Enkel og værdiskabende styring er en helhedsorienteret styringstilgang. Den skal være med til at sikre, at den styring, vi bedriver i staten, skaber værdi for brugere, borgere og virksomheder.

Ledere skal have en helhedsorienteret styringstilgang

Ledere, som sammentænker den strategiske, faglige, økonomiske og personalemæssige styring, får et bedre beslutnings- og prioriteringsgrundlag, fordi en helhedsorienteret styringstilgang skaber gennemsigtighed i ressourceanvendelsen. Den viden kan du som leder bruge til at prioritere imellem opgaver, så ressourcerne anvendes der, hvor de skaber mest værdi for institutionens kerneopgaver.

Målbilledet for enkel og værdiskabende styring består af fem overordnede dimensioner, som hænger sammen og understøtter hinanden. Det betyder, at dine beslutninger som leder bør være funderet i alle fem dimensioner.