Enkel og værdiskabende styring

Enkel og værdiskabende styring er en helhedsorienteret styringstilgang, som giver et bud på hvordan styringen af offentlige institutioner skaber mest mulig værdi for borgere, brugere og virksomheder.